Občas se vyskytne problém, že majitel prodá své auto, se kterým pak nový majitel způsobí nehodu a pokuta je doručena na adresu původního majitele. Aby se vám to nestalo, nesmíte podcenit přepis vozu.

Jak postupovat při prodeji auta?

Důležité je provedení řádné změny vlastníka v registru silničních vozidel. Pokud totiž k zápisu změny vlastníka (provozovatele) nedojde, pak prodávající sice nemusí mít vozidlo ve své faktické dispozici, ale nadále může být veden jako provozovatel daného vozidla. Tím se vystavuje riziku spáchání přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, kdy tato odpovědnost je objektivní a nezkoumá se tedy zavinění.

Změna vlastnictví sama nestačí

Pokud není změna nahlášena v registru, nezbaví se majitel či provozovatel vozidla odpovědnosti. Případný přestupek se totiž posuzuje podle data, kdy byl spáchán, a výpisem z registru vozidel se prokazuje, kdo byl v době jeho spáchání provozovatelem vozidla. Pokud by změna v registru provedena nebyla, mohli byste se pokutám ubránit pouze tak, že byste označil pachatele přestupků. To ale není reálně ve vašich možnostech, protože nemůžete vědět, kdo vozidlo v tu danou chvíli řídil a kdo se přestupku dopustil. Za přestupek byste neodpovídal, kdyby již alespoň byla podána žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

K přepisu je nutná evidenční prohlídka

Kromě pokut hrozí při nepřehlášení vozidla na nového vlastníka ve lhůtě 10 pracovních dnů od prodeje pokuta až 50 tisíc Kč. K přepisu vozidla je třeba na registru předložit:

  • osobní doklady obou smluvních stran

  • velký i malý technický průkaz

  • platnou zelenou kartu

  • protokol o evidenční kontrole

  • doklad o převodu vlastnictví práva k vozidlu

  • úhrada správního poplatku za přehlášení ve výši 800 Kč

Co tedy při prodeji auta dělat?

Nechcete-li mít problémy, ihned po prodeji auta proveďte evidenční kontrolu vozidla, která je k převodu nezbytná, a to na kterékoli STK. Poté spolu s novým majitelem navštivte kterékoliv registrační místo a zde vozidlo převeďte.