Nejčastějším důvodem pro výpověď povinného ručení bývá prodej nebo likvidace auta. Dalším důvodem může být nespokojenost s podmínkami nabízenými dosavadní pojišťovnou. Na trhu si dnes lze porovnat služby různých pojišťoven a vybrat si tu, která vám bude nejlépe vyhovovat.

Co je třeba při ukončení učinit?

Především musíte dodržet zákonem stanovený postup a povinné ručení ukončit písemně. Výpověď můžete napsat vlastními slovy, nebo k tomu použít formulář na webu své pojišťovny, je-li k dispozici. Poté ji odešlete doporučeně do sídla pojišťovny. U většiny pojišťoven lze povinné ručení vypovědět přímo na pobočce a na počkání. Majitelé datových schránek mohou výpověď zaslat jako poštovní datovou zprávu, pokud má pojišťovna příjem poštovních zpráv povolen.

Co musí výpověď obsahovat?

  • číslo pojistné smlouvy

  • jméno nebo obchodní název pojistníka a jeho adresu/sídlo

  • důvod výpovědi (prodej, likvidace apod.). Je-li bez důvodu, běží standardní výpovědní doba ke konci pojistného období

  • datum a podpis pojistníka

Pokud neznáte číslo pojistky, tak ve výpovědi přesně specifikujte vozidlo, o které se jedná

Možnosti výpovědi

  • výpověď ke konci pojistného období je třeba podat nejpozději 6 týdnů před koncem ročního pojistného období. U některých pojišťoven lze pojištění vypovědět k nejbližší platbě

  • dohoda – v písemné žádosti musíte uvést datum ukončení povinného ručení a způsob vzájemného vyrovnání závazků. Výpověď do dvou měsíců po uzavření lze podat bez udání důvodu. Od podání výpovědi pak běží 8-ti denní výpovědní lhůta

  • výpověď kvůli zvýšení pojistného lze podat do jednoho měsíce od data oznámení zdražení

  • výpověď do tří měsíců od pojistné události lze podat, pokud se vám nelíbí způsob řešení události. Od doručení výpovědi běží výpovědní lhůta trvající jeden měsíc

  • výpověď kvůli změně vlastníka/provozovatele vozidla-prodeji auta

  • výpověď z důvodu vyřazení auta z evidence

Sjednání nového povinného ručení

Po ukončení povinného ručení musíte uzavřít pojistku u jiné pojišťovny. Pokud jste dosud nebourali, pojišťovna vám zašle potvrzení o době bezeškodního průběhu společně s ukončením smlouvy. Pojišťovny si tyto dokumenty automaticky načtou z databáze.