Jedno úsloví praví, že člověk míní, příroda mění. Máte například zaplacený zájezd nebo dovolenou, ale v daném termínu nemůžete ze závažných důvodů odjet. V souvislosti s pandemií koronaviru a uzavřením hranic se spotřebitelé ptají, zda musí doplácet ceny za zájezdy, pokud je jisté, že se neuskuteční. Ministerstvo pro místní rozvoj s Českou obchodní inspekcí se zastávají i lidí, kteří zrušili cestu do severní Itálie ještě před uzavřením hranic.

Jaká je praxe?

Cestovky mohou místo vrácení peněz za neuskutečněný zájezd nabídnou poukaz. Některé cestovky však chtějí, aby klient nejdříve doplatil celou cenu zájezdu a teprve za ni mu pak dají voucher. MMR a ČOI však zdůrazňují, že pokud už je jasné, že se zájezd neuskuteční, není potřeba doplácet plnou cenu. Zároveň tyto instituce radí, jak postupovat:

Pokud je ze všech okolností zjevné, že se zájezd nebude moci uskutečnit kvůli pandemii, měla by cestovka bezodkladně zájezd zrušit. Pokud tak neučiní, může od smlouvy odstoupit klient, a to podle § 2535 občanského zákoníku.“

Odstoupení nesmí být předčasné

Podle občanského zákoníku může klient odstoupit od smlouvy ještě před zahájením zájezdu, aniž by musel platit stornopoplatek. Podmínkou je, že v místě zájezdu nebo jeho bezprostředním okolí „nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu“. Podle evropské směrnice je jednou z těchto situací i výskyt ohniska závažné nemoci.

Nicméně MMR nedoporučuje odstoupit od smlouvy s předstihem v řádu týdnů či měsíců před plánovaným odjezdem, pokud se ještě neví, jaká bude situace ohledně koronaviru v době odjezdu. Pokud by tak klient učinil, musí počítat s naúčtováním stornopoplatků.

Co radí Ministerstvo pro místní rozvoj?

Pokud je už jisté, že se zájezd nebude moci uskutečnit a cestovka přesto požaduje doplatek s tím, že za plnou cenu zájezdu následně vystaví voucher, klient zbytek ceny zájezdu doplácet nemusí.