Víte, že stát vám může poskytnout dávku mimořádné okamžité pomoci v případě, že jste finančně na dne a musíte uhradit akutní nenadálý výdaj? Přečtěte si, v jakých situacích lze o dávku žádat a kolik můžete dostat.

Co je mimořádná okamžitá pomoc?

Vedle příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení je to jedna z dávek hmotné nouze. Nevyplácí se ale každý měsíc, ale jen jako jednorázová pomoc pro překonání nenadálé finanční tísně například v případě povodní, požáru nebo rozbití nezbytného vybavení domácnosti. Pro její přiznání musíte splnit základní podmínku – být v hmotné nouzi. Podle zákona je v ní člověk, pokud jeho celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb.

Kde o pomoc žádat?

Je to dávka nenároková, takže o ní vždy rozhodují úředníci na úřadu práce, kde se o ni žádá. Vychází se z konkrétní situace žadatele a přiznává se jen v zákonem vymezených situacích. Úřad rozhoduje i o výši, která se nejčastěji odvíjí od existenčního a životního minima. Když vás povodeň, vichřice, výbuch zemního plynu nebo pád stromu připraví o střechu nad hlavou a osobní věci, můžete dosáhnout až na patnáctinásobek životního minima jednotlivce. O konkrétní sumě rozhoduje rozsah škod a vaše sociální a majetkové poměry.

Další situace, kdy lze o pomoc žádat

Úřady pomohou i v situaci, kdy potřebujete novou občanku, duplikát rodného listu, výpis z rejstříku trestů apd., ale nemáte peníze na správí poplatky. Z dávky můžete pokrýt i jízdné do zaměstnání a jde-li o nezbytnou potřebu také nocleh. Stát pomůže i s úhradou výdajů spojených se vzděláním nezaopatřených dětí. Počítají se i náklady na lyžařský výcvik, zájmové kroužky nebo dětský tábor. V těchto případech je strop ve výši desetinásobku životního minima jednotlivce, tedy 34.100 Kč.

Lednička, pračka, postel

Jde o nezbytné vybavení domácnosti, které můžete s úřadem práce také řešit. Vedle věcí uvedených v nadpisu to může být i vodovodní kohoutek nebo záchodová mísa. Rozhodně to ale nemůže být rozbitá televize nebo potřeba set-top-boxu. Součet dávek pro nezbytné účely nesmí během jednoho kalendářního roku přesáhnout desetinásobek životního minima.

Sociální vyloučení a zdraví

Nanejvýš 1.000 Kč může čerpat člověk, kterému hrozí sociální vyloučení (návrat z vězení, ukončení léčby závislosti, nebo ten, kdo vyšel z dětského domova). Úřad může udělat výjimku z podmínky hmotné nouze, když vám hrozí újma na zdraví. Nečerpáte-li ostatní dávky v hmotné nouzi, ale nemůžete si dovolit nákup základních potravin a hrozí zdravotní poškození nebo smrt hladem. V případě podezření, že byste peníze použil na tabák či alkohol, může být vyplaceno 35-65% dávky v poukázkách.