Průzkumy mezi Čechy naznačily jeden nepříliš pozitivní poznatek týkající se vztahu lidí k pojištění majetku a života. Většina dotázaných má totiž sjednáno pojištění domácnosti, ovšem život si pojistily jen asi dvě pětiny lidí.

Nejčastější druhy pojištění

Nejčastějším uzavřeným pojistným produktem je povinné ručení. Je to pochopitelné, neboť to vyplývá ze samotného principu povinnosti pro všechny majitele a provozovatele motorových vozidel. Navíc má dnes téměř každá domácnost vlastní auto.

Druhým nejčastěji uzavřeným pojistným produktem je pojištění domácnosti, které má sjednáno více než polovina domácností. Často vede lidi ke sjednání pojistky špatná zkušenost s nějakou domácí katastrofou a největší strach mají lidé z vykradení.

Necelá polovina Čechů má uzavřené úrazové pojištění a 46% lidí má životní pojistku, což je stejný počet, jako pojištění nemovitosti. Velký zájem není například o havarijní pojištění, které si sjednali zhruba tři lidé z deseti, ale dvě pětiny Čechů tuto pojistku přímo odmítají.

Jak je to s důvěrou v pojišťovny?

Zhruba dvě třetiny Čechů pojišťovnám důvěřuje a jsou spokojeni i s řešením pojistných událostí. Pokud někdo vyjadřuje nedůvěru, tak vychází ze špatné osobní zkušenosti, z obavy z neuhrazení škody a složitosti smluv a jejich podmínek. Velké rezervy mají Češi i v tom, že nečtou pojistné smlouvy, resp. je čte jen 46% respondentů. Dvě pětiny uvádí, že tak činí jen občas a každý osmý dokonce vůbec.

Opomíjené pojistky

Některé pojistné produkty lidé ani neznají. Platí to například o pojištění právní ochrany, které má sjednáno jen pět lidí ze sta a každý sedmý tento produkt vůbec nezná. Zájem není také o pojištění schopnosti splácet, u kterého každý šestý dokonce neví, co je jeho účelem. Mohou si ho sjednat k hypotéce a pojištěni jsou pak pro případ vážné nemoci či smrti. Je však třeba pečlivě číst podmínky, neboť pojištěný u tohoto produktu může figurovat jen jako objekt pojištění, a je pouze na bance, zda bude pojistku uplatňovat.