V porovnání s ostatními vyspělými státy je daňové zatížení v Česku nadprůměrné. Při porovnání souhrnné daňové sazby je Česko na 11. místě mezi zeměmi OECD. Souhrnná daňová sazba je součtem pěti nejvýznamnějších daňových odvodů. Jsou to daně z přijmu fyzických osob a právnických osob, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, povinného pojistného placeného zaměstnancem a základní sazby DPH. V Česku je tato souhrnná daňová sazba dvojnásobná oproti Chile, kde je ze zemí OECD nejnižší.

 

Jak jsou na tom ostatní státy

Souhrnná daňová sazba je vyšší než v Česku pouze v deseti členských zemích EU. Jsou to Belgie, kde je vůbec nejvyšší, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Portugalsko, Švédsko, Řecko, Maďarsko a Finsko. Zdanění v mimoevropských zemích OECD je nižší než v zemích EU.

Hlavním důvodem je zejména vysoké povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance a vysoká základna DPH v členských zemích EU.

 

Výpočet souhrnné daňové sazby v Česku

Souhrnná daňová sazba v Česku pro rok 2017 činí 97,6 % (12,6 % + 11,0 % + 34,0 % + 21,0 % + 19,0 %). Jedná se o součet pěti nejdůležitějších daňových sazeb, a sice:

 

1) Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob (12,6 %)

Průměrná měsíční hrubá mzda činila v loňském roce 27.506 Kč. Sazba daně činí 15% ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (34%). Superhrubá mzda se zaokrouhluje na stokoruny nahoru, takže je 36.900 (27.506 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru). Daň z příjmu fyzických osob pro uplatnění základní slevy na poplatníka činí 3.465 Kč ((36 900 Kč x 15 % – 2 070 Kč). Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob je tedy 12,6 % (3 465 Kč: 27 506 Kč)

 

2) Povinné pojistné placené zaměstnancem (11,0 %)

Zaměstnavatel sráží svému zaměstnanci z hrubé mzdy automaticky sociální pojištění (6,5 %) a zdravotní pojištění (4,5 %). Souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnancem je tedy 11,0 %

 

3) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (34,0 %)

Zaměstnavatelé odvádějí za své zaměstnance 25 % na sociální pojištění a 9 % na zdravotní pojištění. Souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnavatelem je tedy 34 %.

 

4) Základní sazba DPH (21 %)

Každodenní nákupy prodražuje všem spotřebitelům daň z přidané hodnoty, jejíž základní sazba je pro r. 2017 stanovena ve výši 21 %

 

5) Sazba daně z příjmu právnických osob (19 %)

V Česku se tato daň odvádí pouze na centrální úrovni, zatímco v některých členských zemích OECD se platí jak na centrální, tak i na místní úrovni.