Ještě před deseti lety patřilo Čechům v žebříčku využívání internetového bankovnictví až 24. místo mezi členskými zeměmi EU. Za tuto dobu počet uživatelů internetového bankovnictví stoupl z 12 na 57 procent, což je nejvyšší nárůst v EU a ke konci roku 2017 Česku patřila 12. pozice.

 

Jak je na tom Česko v porovnání s jinými?

Ve využívání internetového bankovnictví přeskočili Češi i Němce, kteří jsou s 56 procenty v této oblasti konzervativnější. Nejvíce se internetové bankovnictví využívá v severských zemích. Například v Dánsku je podíl uživatelů na celkové populaci 90 procent. Hegemonii severských zemí narušují Nizozemci, kteří mají internetové bankovnictví ve velké oblibě a jejich podíl je 89 procent.

Podle ekonomů rozmach internetového bankovnictví podporuje snižování hotovosti v ekonomice. V  Česku je osm miliónů klientů bank, kteří by teoreticky mohli využívat tuto bankovní službu. Ve skutečnosti ji zatím reálně využívá jen asi polovina z nich. Podle předpokladů všichni tito klienti budou do konce letošního roku převedeni na nové digitální bankovnictví. Odhady hovoří o tom, že investice do inovací internetového a mobilního bankovnictví stojí banky řádově miliardy korun.

 

Proces aktualizace v bankách

Většina českých bank nyní prochází procesem aktualizace svých přímých kanálů, tedy internetového a mobilního bankovnictví. Některé modernizují existující systém, jiné připravují zcela nová řešení. Banky, které své přímé kanály pouze inovují, klienty převádět nemusí. V jejich případě jde o učení klientů, jak nové funkce používat. Modernizace existujících kanálů bude banky stát řádově desítky milionů korun, ovšem náklady na budování zcela nových řešení se u velkých bank vyšplhají v řádech ke stovkám miliónů korun.

 

Jak je to s převodem v praxi

Dle vyjádření České spořitelny využívá „internetové bankovnictví Servis 24“ v současnosti 1,5 miliónů klientů, které spořitelna do konce roku převede na nové digitální bankovnictví George a Servis 24 pro individuální klienty bude ukončen. Podle statistik ČS využívají klienti nové digitální bankovnictví George pětkrát více než dosavadní Servis 24.