Voda se stává strategickou komoditou, jejíž cena neustále roste. Proto je šetření vodou naprostou nutností. Současná denní spotřeba v Česku je cca 90 litrů pitné vody na osobu. Tento stav je možné zlepšit různými způsoby, které mohou pomoci nejen vlastní peněžence, ale také životnímu prostředí.

Jak vodou plýtváme?

Nejvíce pitné vody spotřebují Češi ve svých domácnostech na osobní hygienu, splachování toalety, praní a mytí nádobí. Přitom je již dnes dostatečně známá celá řada opatření vedou ke snížení spotřeby. Například rychlou sprchou se spotřebuje výrazně méně vody než napouštěním vany. Toaletu lze vybavit duálním splachováním. K úsporám vedou také perlátory namontované na všechny kohoutky v domácnosti. Velkým nešvarem je mytí nádobí v ruce pod tekoucí vodou, přičemž pořizovací náklady za myčku nádobí se za krátký čas vrátí.

Nejčastější příčiny plýtvání vodou

Velký dopad na spotřebu vody má laxnost při zjištění úniku vody kapajícími kohoutky nebo nebo protékajícím splachovačem na záchodě. Denně tak může zbytečně odtéct až sto i více litrů vody. Takové úniky se pak výrazně projeví při placení vodného a stočného. Vedle rychlé opravy jsou dalším řešení také chytré vodoměry, které zlepšují vaši kontrolu nad spotřebou vody, zmenšují její ztráty a rychle reagují na případnou havárii.

Další možnosti, jak šetřit vodou

Toaleta s dvojím splachováním, kde po malé potřebě spláchnete pomocí menšího tlačítka, vypustí méně vody. Čtyřčlenná domácnost tak může snížit spotřebu i o více než dva tisíce litrů, tedy o 200 korun. Domácnost s vyšším počtem mužů může ušetřit instalací pisoáru, který spotřebuje ještě méně vody než krátké spláchnutí WC. Sprchováním spotřebujete méně vody než napouštěním vany, ovšem ještě více ušetříte díky úsporné hlavici.

Jak využít dešťovou a odpadní vodu

V rámci programu Dešťovka nabízí stát dotace na pořizování úsporných zařízení v rodinných domech a na zahradách. Finanční příspěvek lze získat na tři základní systémy:

  • nádrž na dešťovou vodu na zalévání zahrady

  • nádrž na dešťovku na zalévání a splachování v domácnosti

  • systém na recyklaci odpadních vod z domácnosti

Díky dotaci lze v domácnosti pokrýt až polovinu výdajů na vodné a stočné.