Spoření části peněz tajně, bokem, aby o tom partner nevěděl, je častým jevem. Podle průzkumů to provádějí dva z pěti Čechů, ale každý k tomu má jiné důvody. Jeden chce druhého překvapit dárkem, jiný se snaží utajit, kolik vydělává a utrácí. Častým důvodem tajných úspor je také nedůvěru k partnerovi a obava, že současný vztah v budoucnu nevydrží. Proto chce mít deset lidí ze sta nějaké peníze stranou, nebo svého partnera ještě dostatečně nezná.

 

Utajování výše příjmu

Každý třetí Čech tají  před svým partnerem výši svého příjmu. Nepřiznávají kolik přesně berou, ačkoliv 70 % z nich sdílí názor, že otevřenost ohledně financí je v dlouhodobém vztahu velice důležitá.

 

Společný účet partnerů

Společný účet pro správu rodinných financí využívají zhruba tři z deseti Čechů. Více než dva pětiny  lidí oslovených v průzkumu nemají společný účet vůbec, ale každý svůj. Čtvrtina dotázaných volí kompromis v podobě společného účtu a účtů oddělených. Odděleným účtům nahrávají i banky, které často nabízejí vedení účtů zdarma. Sílí tak názor, že oddělené účty umožňují partnerům svobodu v rozhodování, za co budou peníze utrácet.

 

Peníze dáváme tajně i dětem

Situace, kdy partneři dávají svým dětem peníze tajně, aby o tom ten druhý nevěděl, není vůbec výjimečná. Udělal to někdy každý druhý Čech a třetina z dotázaných tak dokonce činí pravidelně.

Ovšem pokud jde o placení výdajů na děti, jsou partneři ve valné většině zajedno. Osm z deseti párů si myslí, že by se měly platit ze společných peněz, do kterých se přispívá buď rovným dílem, nebo podle aktuálních finančních možností partnerů. Každý desátý pár přiznává, že mezi nimi existuje domluva, že každý z nich platí některé z výdajů.