Registr dlužníků určitě znáte, ale možná vás zajímá, jestli existuje také oficiální seznam těch, na které se vztahuje výkon exekučního titulu. Odpověď zní ano – seznamu je dokonce několik, ale jen jeden z nich je oficiální. Exekuce registr, který vede a provozuje Exekutorská komora České republiky na základě § 125 zákona č. 120/2001 Sb. se nazývá Centrální evidence exekucí (CEE) a jde o veřejný seznam.

Do Centrální evidence exekucí zapisují pověření exekutoři pravomocná usnesení soudu o zahájení exekuce, usnesení o jejím zastavení nebo odkladu a další zákonem stanovené údaje. Provoz CEE je řízen vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.

CEE funguje od roku 2009 a byl založen proto, aby bylo jednodušší zjistit, jestli je proti fyzické nebo právnické osobě vedena exekuce, jak dlouho bude trvat, co je vymáháno apod. V ostatních úvěrových registrech nejsou uvedeny ucelené informace o závazcích dlužníka jako v CEE a navíc mohou údaje obsahovat pouze v případě, kdy dlužník s uvedením souhlasí. Své rozhodnutí může vzít kdykoliv zpět. Tyto neoficiální seznamy provozují komerční instituce a často je zneužívají k matení spotřebitelů, za což jim hrozí pokuta ve výši až 200 000 Kč.

Podle prezidenta Exekutorské komory je oficiální exekuce registr přínosný a kvalitní systém, který se setkal s pozitivním ohlasem veřejnosti i odborníků. Lidé se díky němu mohou levně a rychle dostat k informacím a to samé platí i o soudech nebo státních orgánech. Prioritou Exekutorské komory bylo zprůhlednění celého systému exekucí, což se díky modernímu elektronickému způsobu povedlo. Mezi časté uživatele CEE patří i firmy, které si mohou dohledat potencionálního obchodního partnera a ověřit si jeho solventnost.

Co je dobré vědět?

  • údaje o exekuci jsou do 15 dní od skončení exekučního řízení vymazány.
  • nahlížení do exekuce registr je zpoplatněno ve výši 5 až 50 Kč (bez DPH). Pokud vyhledávaný subjekt v CEE není, pak je vyhledávání zdarma.