Exekuce na plat patří mezi nejčastější formy výkonu exekučního titulu a v praxi probíhá srážkami přesně vyměřených splátek zaměstnavatelem. Ten ji následně přeposílá exekutorskému úřadu, který postupně umořuje dlužnou částku povinného. Srážky ze mzdy se strhávají od chvíle, kdy zaměstnavatel převezme exekuční příkaz. Výše exekuce na plat se vypočítává podle platného občanského soudního řádu, nebo rozhodnutí exekutorského úřadu. V rámci platné legislativy může výkon exekučního titulu nařídit exekutor, finanční úřad nebo soud.

Exekuční příkaz na mzdu má obvykle podobu zablokovaného účtu. Pokud má dlužník na účtu zbývající část mzdy, kterou mu na něj poslal zaměstnavatel, nemůže si peníze nárokovat. Na základě příkazu je účet zablokován do výše dlužné částky uvedené v exekučním příkazu.

Jak dlouho exekuce na plat trvá?

Délka trvání není omezena a většinou končí až poté, co je umořena celková dlužná částka. K ukončení tedy dochází až po zániku exekučního řízení, nicméně v praxi může exekutor příkaz zrušit ještě předtím, než je dluh zcela umořen. Činí tak na základě svého uvážení a zašle zaměstnavateli potvrzení o ukončení srážek a žádost, aby zaměstnavatel nadále nestrhával ze mzdy stanovenou částku. O svém rozhodnutí musí uvědomit exekuční úřad.

Co když má povinný více exekučních příkazů?

Tyto situace nejsou neobvykle a pořadí se určuje podle data přijetí. Přednostní pohledávky však mají před těmi ostatními přednost. Přesný postup najdete v občanském soudním řádu.

Je dobré vědět, že…

Dlužník, který splácí, se exekuci na plat nemusí vyhnout – splátky a exekuční příkaz na mzdu totiž mohou existovat současně a nijak si neodporují.

Termíny „mzda“ a „plat“ jsou v praxi takřka shodné, nicméně v zákoníku „exekuce na plat“ obsažena není. Mzda je platu nadřazená a obvykle se jí označuje mzda pro zaměstnance ve služebním poměru a administrativě.