Exekuce a dražby – dva termíny, které spolu v praxi souvisí. Dražba je v podstatě poslední možností, jak uspokojit pohledávku jednoho nebo několika věřitelů a jejím předmětem mohou být věci movité i nemovité, které byly zajištěny v rámci výkonu exekučního titulu.

Co lze a co naopak nelze dražit?

Samozřejmě existují omezení, které se týkají běžných oděvních součástí, obvyklého vybavení domácnosti, zdravotnických potřeb nebo jiných věcí, bez kterých se dlužník vzhledem ke svému zdravotním stavu neobejde. Mezi další věci, které exekutor nemá právo zabavit, patří domácí mazlíčci a předměty osobní povahy (např. snubní prsten). Není tedy pravda, že se do exekuce dražby mohou dostat všechny věci dlužníka. Do dražby nemovitých věcí se mohou dostat pozemky, byty a nebytové prostory a stavby spojené se zemí pevným základem. V rámci exekuce dražby mohou být také nemovitosti, které nejsou zapsané v katastru.

Chcete se dražby zúčastnit?

Exekuce dražby představuje příležitost, jak výhodně koupit zabavené movité a nemovité věci, ale procesu se mohou zúčastnit pouze dražitelé, kteří do zahájení jednání zaplatí určitou finanční částku (dražební jistotu). Tu stanovují soudní exekutoři a v praxi se skládá pouze u věcí, jejíchž hodnota je vyšší než 45 000 EUR. U nemovitostí pak vy výši tří čtvrtin nejnižšího podání. Dražby se lze zúčastnit také prostřednictvím zástupce – fyzické osoby s úředně ověřenou plnou mocí. Jednání je veřejné.

Zúčastnit se naopak nemůže dlužník (majitel dražené věci), jeho manžel, soudní exekutoři a jejich zaměstnanci, soudci a zaměstnanci soudů a osoby, kterým nabytí draženého majetku brání zákon. Dále také „obmeškaný vydražitel“, tedy osoba, která v dražbě nemovitosti nedoplatila nejvyšší podání a dražbu zmařila.

Za kolik se movité a nemovité věci draží?

Nejnižší podání movitých věcí je stanoveno na 1/3 hodnoty, u nemovitých věcí pak 2/3 stanovené ceny nemovitosti. Nedojde-li k vydražení v rámci první exekuce dražby, je nejnižší podání sníženo na ½ výsledné ceny, v rámci třetí dražby na 30 % a při páté dražba na 25 %.