Euro se tento rok dočkalo svých patnáctých narozenin. Za 15 let žáci ukončí základní školní docházku. Kdybychom chtěli úspěšnost eura oznámkovat školními známkami, dopadlo by takové hodnocení zhruba následovně:

Estetika a design: 1

Za podobu a celkový vzhled si euro bezesporu zaslouží jedničku. Do vínku mu byl dán jednotný design, který může každá členská země variovat. Mince eura jsou stejné z jedné strany a na druhé mají vždy příslušný národní symbol. Bankovky mají vzhled neutrální a zobrazují okna a mosty, které mají sjednocovat zúčastněné státy.

Popularita: 2

Podle průzkumů považuje 56% obyvatel euro za dobré pro svou zemi, 67% dobrým pro EU jako celek a 24% má větší pocit sounáležitosti a cítí se více Evropany. Tato popularita však v posledních letech klesá. Zhruba třetina obyvatel používajících euro, považuje společnou měnu za špatnou pro svou národní ekonomiku.

Obchod a používání: 1

Hlavním důvodem přijetí jednotné měny bylo odstranění kurzových rozdílů mezi členskými státy a podpora jednotného trhu EU. Euro usnadňuje život asi 240 milionům obyvatel EU v 19 členských státech a dalším mnoha miliónům lidí z celého světa ulehčuje cestování i obchodování.

Zdražování: 3

Za tuto disciplínu si euro zaslouží lepší trojku. Důvodem je rozdílnost v jednotlivých státech. Před jeho zavedením například na Slovensku panovaly obavy ze zdražování. V delším horizontu se ale ukázaly velice malé dopady na cenovou hladinu, spíše vedlo ke snižování některých cen. Přispěla k tomu také stabilizační makroekonomická politiky slovenské vlády. Naopak například na Slovinsku byla po přijetí eura výrazně vyšší inflace než v EU.

Euro ve světě: 3

Euro je významnou světovou měnou a spolu s dolarem a japonským jenem je rezervní měnou používanou centrálními bankami po celém světě. Ještě před 10 lety se předvídalo, že v dalších letech získá euro dominantní postavení ve světové ekonomice. Ukazuje se však, že proti dolaru nemá euro ve světě šanci.

Stabilita: 4

Po zavedení euro přneslo do EU stabilitu, zmizely měnové kurzy, snížily se úrokové míry a obchodování se zjednodušilo. To vše se však postupem doby zhoršilo a dokonce přineslo celkovou krizi měnové unie. Podle průzkumů minimálně čtvrtina investorů očekává rozpad erozóny a vystoupení minimálně jedné členské země z EU.

Celkové hodnocení: průměr 2,33

Největším úspěchem eura je fakt, že bylo přijato a stalo se uznávanou světovou měnou. Dobře nahradilo národní měny a zvýšilo sounáležitost obyvatel k EU. Usnadnilo i obchodování a cestování, ale nedokázalo naplnit očekávání v postavení světové měny. Jeho úspěch v dalších letech bude záležet hodně na důvěře investorů a ekonomickém spravování a celkovém nastavení hospodářské governance v eurozóně.