Samozřejmě je ideální, když se spotřebitel nemusí svých práv domáhat a zboží či služby jsou mu poskytnuty bez vady. Praxe je však jiná a občas se stane, že něco prostě neproběhne podle našich představ. Pak je třeba bránit svá práva. K tomu je ale dobré vědět, jak v různých situacích postupovat.

Nákupy na internetu

Většinu zboží zakoupeného přes internet či po telefonu můžeme vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí bez ohledu na osobní převzetí nebo je-li doručeno. Zboží může být rozbalené (kromě filmů či věcí v hygienických obalech), ale nikoliv používané.

Reklamace i bez účtenky

K reklamaci v kamenném obchodě není nutná účtenka. Koupi zboží můžete prokázat i fotkou účtenky v mobilu, výpisem z bankovního účtu či kreditní karty, záručním listem, staršími reklamačními protokoly, případně i svědeckou výpovědí. Obchodník se za reklamaci nesmí účtovat žádné poplatky.

U zboží platí „3x a dost“

Uzná-li obchodník vadu zboží při reklamaci, ale závada se po opravě znovu projeví, po třetí uznané reklamaci máte právo na vrácení peněz. Zrovna tak, když zboží nejde opravit ani vyměnit.

Úvěr

Zjistíte-li až po podpisu úvěrové smlouvy, že podmínky jsou pro vás nepřijatelné, můžete od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Nejpozději do 30 dnů od odeslání odstoupení musíte zaplatit jistinu plus úroky, na které by poskytovateli vznikl nárok ode dne čerpání úvěru do splacení jistiny, kdyby ke zrušení smlouvy nedošlo.

Restaurace

Donesou-li vám jídlo, které je evidentně špatně připravené, či dokonce zkažené, nestyďte si neprodleně na to upozornit obsluhu. Lepší je reklamovat po snězení jednoho sousta, než s poloprázdným talířem. Těžko uspějete, když vám oběd pouze nebude chutnat, ale objektivní vadu nemá.

Řemeslníci

Reklamovat odvedenou práci, která není podle vašich přestav je složité. Předejít tomu lze uzavřením smlouvy o dílo, která jasně vymezí rozsah prací, materiál, termín dokončení apd.

Dovolená

Za nedostatky, které vám objektivně znepříjemnily dovolenou, můžete nárokovat slevu. Například za jednotvárnou stravu lze požadovat slevu 5%, za špinavou pláž 10-20%, za noční hluk až 40%. Vše musíte zdokumentovat a neprodleně nahlásit delegátovi.

Zdraví

Máte-li pocit, že doktoři zanedbali například pooperační péči, což vede k další operaci a vleklým potížím, nebo že špatně stanovili diagnózu, můžete si bránit. Máte právo požadovat kompletní záznamy o lékařské péči, nebo si nechat vypracovat nezávislý znalecký posudek soudním znalcem.