Dosavadního doplatku na bydlení zneužívali majitelé ubytoven, pro které se stali ti nejchudší občané velice lukrativními nájemníky. Počítali jim vysoké nájemné, které prakticky platil stát poté, co zavedl doplatek na bydlení. Ten měl pomáhat chudým uhradit náklady na bydlení a zabránit, aby přišli o střechu nad hlavou.

 

To se však minulo účinkem, neboť doplatky sloužily hlavně k obohacení majitelů ubytoven. Tato neudržitelná situace se měla napravit novelo účinnou od jara 2015, která však ve skutečnosti přinesla spíš chaos. Nyní má dojít k další změně pravidel, a sice novelou Zákona o pomoci v hmotné nouzi. Tou se má doplatek snížit a upřesnit se mají také podmínky nároku. Větší pravomoc dostanou také obce, které budou moci vyčlenit problematické lokality, ve kterých nebude žádný doplatek na bydlení přiznán.

 

Jak se doplatek sníží

Výpočet doplatku na bydlení vypadá tak, že se od odůvodněných nákladů na bydlení odečte příspěvek na bydlení obdržený v předchozím měsíci. Následně se od příjmu navýšeného o příspěvek na živobytí odečte konkrétní částka živobytí. Rozdíl mezi náklady na bydlení a příjmem úřad práce dorovná doplatkem na bydlení. Pokud bude výsledek v záporných číslech, na doplatek nebude nárok.

Do odůvodněných nákladů na bydlení se počítá nájemné (nanejvýš v místně obvyklé výši, kterou stanovuje úřad práce), případně obdobné náklady, dále úhrady spojené s užíváním bytu a výdaje na energie. Při bydlení na ubytovně se počítají do odůvodněných nákladů úhrady za služby a energie, nejvýše ale 90% normativních nákladů na nájemní bydlení určené státem.

 

Jaký bude doplatek v r. 2017

U lidí žijících na ubytovnách by se strop odůvodněných nákladů na bydlení měl snížit o 10%, tedy na 80% normativních nákladů na bydlení. Jinými slovy se sníží doplatek na bydlení lidem žijícím na ubytovnách.

Upřesňují se také podmínky, neboť se bude zjišťovat, zda má žadatel skutečně důvody se v dané obci zdržovat (zda tu pracuje, případně je-li veden v evidenci uchazečů o zamětnání, nebo zda má v místě rodiny nebo děti, které tu chodí do školy).

Zkoumat se také bude, jestli má skutečně důvod bydlet na ubytovně, tedy zda si nemůže sehnat byt.

U lidí, kteří doplatek na bydlení již čerpají, by se měl nárok na dávku přehodnotit půl roku po účinnosti novely. Pro nové žadatele bude novela platit ihned.