V minulém režimu se velké oblibě těšily tzv. novomanželské půjčky. Jejich návrat si dnes přeje naprostá většina Čechů a jen pouhých sedm lidí ze sta je vyloženě proti. Na konci minulého roku jejich znovuzavedení dokonce navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

Novomanželské půjčky jsou znovu ve hře

O jejich návrat stojí více než 80% oslovených ve věku 45 let a více. Je to zřejmě dáno tím, že dříve narození lidé mají stále v živé paměti bývalý režim, za kterého byl tento typ půjček mladými lidmi hojně využíván. Jednak si mohli půjčit na vybavení bytu za výhodný úrok, a jednak jim stát navíc odepsal z jejich závazku za první narozené dítě dva tisíce korun, za druhé a další dítě pak čtyři tisíce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se ve své koncepci rodinné politiky zabývá návratem zvýhodněných půjček pro mladé rodiny. Stát by mladým manželům, ale i registrovaným párům krátce po svatbě půjčil 300 tisíc Kč na 15 let  za zvýhodněný úrok, který by se s každým narozeným dítětem dále snížil.

 

Zvýhodnění nejen pro novomanžele?

Průzkum ukázal, že výhodnější podmínky půjček by si zasloužily i jiné skupiny obyvatel, než pouze novomanželé. Pětina lidí by podpořila zvýhodněné půjčky i pro nesezdané páry, ale i pro další skupiny. Vyjádřeno v procentech by tato podpora byla následující:

 

Manželské půjčky                                                                     29,5

Partnerské půjčky                                                                           20,2

Studentské půjčky                                                                     12

Půjčky pro matky samoživitelky                                              11,8

Seniorské půjčky                                                                      10,1

 

Státní půjčky mladým na bydlení

Již nyní stát podporuje mladé lidi s malými dětmi prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení, který jim půjčí až 600 tisíc Kč na 15 let, když žadatel splní určité podmínky. Předně je to věk, který nesmí být vyšší než 36 let a zároveň musí pečovat o dítě mladší šesti let. V době podání žádosti nesmí žadatelé být vlastníky či spoluvlastníky obydlí, ani nájemci družstevního bytu. Půjčku mohou pak použít pouze na pořízení vlastního bydlení.