Mnozí absolventi středních i vysokých škol, kteří si je nedávno užívali prázdninového lenošení, nyní hledají své první zaměstnání. Řada z nich si ovšem neuvědomuje, že ukončením studia se na ně vztahují nové povinnosti a mnohdy nevědí, do kdy mohou uplatňovat tzv. statut studenta. Ten pro ně znamenal možnost využívat výhodnější režim z pohledu daní a pojistného.

O jaké výhody se jednalo?

V případě zdanění to je možnost uplatnění slevy na studenta a daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Pro oba tyto případy určuje dobu, po kterou je poplatník považován za studenta, zákon o státní sociální podpoře. Slevu na studenta lze uplatnit po dobu, během níž se student soustavně připravuje studiem na budoucí povolání, a to až do 26 let věku nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. U daňového zvýhodnění na vyživované dítě je ovšem hranice pevně stanovena dovršením 26 let.

Statut studenta po ukončení střední školy

Záleží na různých situacích:

  • student na jaře 2019 úspěšně složil maturitní nebo závěrečnou zkoušku a zároveň ve stejném roce nastupuje na vysokou školu. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se v tomto případě považuje i období navazujících prázdnin

  • pokud ve stejném případě student nenastoupí na vysokou školu, považuje se za soustavnou přípravu na budoucí povolání i období navazujících prázdnin, pokud během nich nevykonával výdělečnou činnost. Slevu tak lze uplatnit naposledy za srpen 2019

  • pokud by maturitní či závěrečnou zkoušku nesložil, přestal být studentem k 30. červnu 2019. Za soustavnou přípravu se ale považuje i období navazujících prázdnin, pokud během nich nevykonával výdělečnou činnost

  • student zanechal studia nebo byl vyloučen. V měsíci, kdy k tomu došlo, jsou stále splněny podmínky soustavné přípravy, ovšem v následujícím měsíci již slevu nelze uplatnit.

Statut studenta po ukončení vysoké školy

Také záleží na různých situacích:

  • student ukončil studium složením státní závěrečné zkoušky. Pak se za soustavnou přípravu považuje i měsíc následující po měsíci, ve kterém k ukončení došlo

  • pokud student zanechal studia nebo byl vyloučen, považuje se za soustavnou přípravu i měsíc následující po měsíci, kdy k tomu došlo.