Dlužníkem se člověk může stát z nejrůznějších důvodu. Nemusí to být vždy pouze kvůli nedostatku peněz. V poslední době přibývají dluhy, které vznikly jako důsledek chybných kontaktních údajů, takže dlužník o svém dluhu ani neví. Podle průzkumů není spláceno více než 30 procent pohledávek právě proto, že o nich dlužníci nevěděli.

Nejsou uvedeny platné kontaktní údaje
Nejčastěji se jedná o dluhy za energie, nebo telekomunikační a datové služby. U těchto komodit je to až čtvrtina pohledávek vzniklých v důsledku nedbalosti, protože spotřebitelé přešli k jinému dodavateli, nebo je neinformovali o změně adresy či telefonu. Když jim pak vznikly nesplacené dluhy, tak se o nich ani nedozvěděli, a tudíž je vůbec neřešili. Dotazem u věřitelů nebo správců jejich pohledávek bylo zjištěno, že celkem běžně je k jednomu jménu uvedeno několik telefonních čísel a e-mailových adres. Pak se samozřejmě často stává, že na upomínky nikdo nereaguje. Dlužníci obvykle komunikují z účtů, které jsou v anonymním tvaru. Často sice mají oficiální adresu pro dodavatele a úřady ve tvaru jméno.příjmení@doména, ale vůbec ji nekontrolují.
Nutnost jednoho e-mailu pro důležité věci
Lidé mohou mít i více e-mailových adres, které by ovšem měli používat jen ke komunikaci s přáteli. Pro skutečně důležité věci a pro styk s úřady by měli mít pouze jeden formální e-mail. Takovouto funkci ideálně splňuje datová schránka. Pro styk s úřady funguje zdarma, navíc má váhu elektronického podpisu a je přístupná po internetu kdekoliv a kdykoliv.
Když už se operátorům konečně podaří neplatiče kontaktovat, často je už dluh navýšen o penále a úroky z prodlení. Zapomínat by se nemělo ani na oznamování přechodných pobytů, což lidé opomíjení například při delších cestách do zahraničí, nebo hospitalizaci. Jen opravdu málokdo v takových případech informuje svého telefonního operátora, dodavatele energií nebo banku. A pokud pak nastane problém třeba s chybně odeslanou platbou, věřitel zasílá upomínky marně.

Jak by se tato situace mohla zlepšit?
Zlepšení by mohla přinést zavedená směrnice na ochranu osobních údajů, známá pod pojmem GDPR. Všichni dodavatelé musí požádat své zákazníky o souhlas se zpracováním osobních dat, a tak si mohou zkontrolovat správnost kontaktních údajů.