Plno dětí školního věku dostává kapesné. Jak často a kolik? Je důležité zavést pravidla a to taková, aby se děti naučily s penězi manipulovat a současně jim pomohly k finanční gramotnosti.

Kapesné slouží i jako výchovná pomůcka

Úloha vysvětlení, jak s penězi naložit, šetřit a rozdělovat je zejména na rodičích. Dítě si peníze osahá a pochopí fakt, proč je rozhodující je „nerozhazovat“, čili takový význam spoření. Kapesné se tak stává vodítkem pro to, aby dítě vědělo hodnotu peněz a osvojilo si s nimi hospodaření. I přesto průzkum České spořitelny vykazuje, že kapesné pravidelně dostává jen polovina žáků mezi 8-15 lety věku. Jaká částka? Není jednoznačná odpověď. Děti by měly chápat, že peníze nejsou neomezené a jejich přísun se také odvíjí od toho, kolik rodiče vydělávají. Dávat takovou částku, aby rodič smluvené peníze mohl dodržet pravidelně a nikdy méně je základ. Roli hraje také věk. Zda rodič poskytne peníze i na něco více, než jen na nezbytné výdaje jako jsou třeba obědy ve škole, je na něm. Ideální je začít s kapesným pro potřebu dítěte. Vhodné je týdenní kapesné, potom lze přejít na plynulé měsíční. A tím, že se děti nezávisle rozhodují samy, kdy a co pořídit, získávají i špatné zkušenosti a pro příště se poučí. Co přesně si mají koupit bychom však diktovat neměli.

Dávat bez důvodu nebo za odměnu?

Není důvod vyplácet peníze za domácí práce, dítě by pak vidělo v těchto činnostech jen prospěch. A současně nepoužívat kapesné jako nástroj k trestu.

Pokud se rozhodnete kapesné využívat jako nástroj k trestu a odměnám, tak vždy s předem určenými pravidly, platí zde domluva mezi rodičem a dítětem. Je správné nechat starší dítě ke kapesnému i něco přivydělat. Lépe se tak připraví na výdělek při svém budoucí povolání. Není na místě dát dítěti další peníze, když je utratí, ale event. může dluh odpracovat. Když finance člověk vezme zábavnou formou a pro malé dítě vytvoří hru na obchod s vlastními korunkami, má vyhráno. Dobré jsou i všemožné říkanky.