Dešťovka a nová pravidla

Na nepříznivé období sucha a nedostatek vody zareagovala vláda ČR úsporným programem nazvaným Děšťovka. Jedná se o společný projekt Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí, který platí od loňského května. Jeho smyslem je využití dešťové vody a úspora vody pitné. Dotace jsou poskytovány na pořizování nádrží a jiných technických řešení, která umožňují využívat dešťovku k zalévání zahrad, splachování toalet a dalším účelům, pro které se plýtvá pitnou vodou. Od října letošního roku byl rozsah tohoto opatření rozšířen a kromě suchých oblastí je nyní určen celému Česku. Je však možné čerpat i další dotace.

Širší možnosti čerpání dotací
Nejzásadnější je od října rozšíření okruhu příjemců, kterými dosud byly domácnosti pouze v suchých oblastech. Nyní je příspěvek dostupný majitelům domů v celé ČR a o dotaci mohou žádat i majitelé rekreačních objektů, kteří v nich trvale bydlí. Důvodem jsou extrémní sucha a nedostatek podzemních i povrchových zásob vody. Proto je účelem projektu Dešťovka akumulovat dešťovou vodu a poté ji hospodárně využívat v době sucha. K žádosti je třeba připojit doklad o trvalém bydlení, kterým může být účet za vodu, energie nebo o platbě za pravidelný odvoz odpadu. Trvalé bydliště lze prokázat také potvrzením od starosty obce.

Způsoby využití dešťové vody
Dotace z projektu Dešťovka přispívají vedle zařízení na zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady také na systémy, kterými lze dešťovkou splachovat, nebo na recyklaci odpadní vody. Maximálně lze získat 55 tisíc Kč na zachytávání srážkové vody na zalévání, 65 tisíc Kč na akumulaci pro zalévání a splachování a 105 tisíc Kč na využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové.
Žadatel si může pořídit novou nádrž, nebo z dotace financovat úpravu nepoužívané jímky, do které bude srážkovou vodu zachytávat. Peníze od státu se vztahují nejen na nákup zařízení, ale i instalaci, zemní práce a úpravu rozvodů.

Jak na žádost
Součástí každé žádosti musí být odborný posudek. U jednodušších systémů určených k zálivce nebo splachování může posudek zpracovat dodavatel systému nebo realizační firma. K žádosti o dotaci na přečištění odpadní vody je třeba připojit posudek od autorizované osoby. Samotnou žádost lze podat prostřednictvím elektronického informačního systému na webu dotacedestovka.cz, nebo ji odeslat prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky je favab6q).