Úvěr se příliš neliší od zápůjčky a jde o formu dočasného postoupení finančních prostředku nebo zboží věřitelem dlužníkovi. Ten se zavazuje uhradit určitý úrok a to po uplynutí, nebo v průběhu doby splatnosti.

Na českém finančním trhu rozlišujeme dva základní typy úvěrových produktů a to bankovní a nebankovní úvěry. Liší se požadavky ze strany věřitele, přičemž banky mají vyšší požadavky na bonitu a zajištění. Na druhou stranu mají výrazně nižší úrokové sazby.

Osoby, které nejsou dostatečně bonitní nebo mají špatnou platební minulost, mají šanci získat úvěr od nebankovních společností nebo soukromých investorů, ale za mnohem méně výhodných podmínek. Malé krátkodobé půjčky lze získat bez prokazování příjmu a ručitele, ale na druhou stranu věřitelé kladou důraz na včasné splácení.

Každý bankovní úvěr podléhá kontrole České národní banky a na nebankovní segment dohlíží Česká obchodní inspekce.

Jak probíhá poskytnutí úvěru ?

Úvěr tvoří základ každého bankovního portfolia a jde o hlavní zdroj příjmů banky. Podmínky pro poskytnutí se liší na základě typu produktu a záleží na tom, zda jde o úvěr pro fyzickou nebo právnickou osobu.

Věřitel si vždy o klientovi zjistí osobní údaje a jeho finanční situaci a poté provede přepočet bonity, podle kterého rozhodne, jestli úvěr poskytne, nebo ne. Po podpisu smlouvy může klient čerpat finanční prostředky dle uvedených podmínek.

Nejčastější typy úvěrů

  • zbožový – poskytnutí i splácení probíhá formou zboží
  • obchodní – poskytnutí zboží spláceného v penězích
  • revolvingový – úvěr s možností postupného splácení a opětovného čerpání
  • peněžní – poskytnutí finančních prostředků (nejčastěji v bezhotovostní formě)

Formy zajištění

Úvěr může být zajištěn zastavením majetku, směnkou nebo životním pojištěním. Zajištěný úvěr má obvykle nižší úrokovou sazbu a zároveň je pro věřitele „jistější“. V případě problémů, kdy klient nemůže dostát svým závazkům, dostane věřitel peníze zpět mnohem rychleji.