Co je to Solus? Strašák spousty lidí, kteří si chtějí vyřídit úvěr (nejen) v bance. Jde o zájmové sdružení právnických osob, které zaštiťuje centrální registr dlužníků (jsou v něm právnické i fyzické osoby).

Solus seznam dlužníků má podobu pozitivního i negativního seznamu. Chcete-li mít před žádostí o půjčku jistotu, že vám věřitel vyjde vstříc, můžete zažádat o výpis ze Solusu a ověřit si svou oficiální platební morálku.

Do registru Solus se můžete dostat snadno. Stačí dlouhodobě hradit závazky se zpožděním nebo neuhradit dvě po sobě jdoucí splátky.

Lidé, kteří neporušují smluvní podmínky a plní své závazky včas, jsou v pozitivním registru. Neplatiči naopak v negativním registru. Zda v negativním seznamu figurujete, zjistíte tak, že podáte žádost o výpis formou SMS nebo písemně. Výpisy jsou k dispozici fyzickým i právnickým osobám (ty však nemohou zažádat SMSkou).

Solus získává informace z různých stran. Spolupracuje s mnoha subjekty, které poskytují údaje a pomáhají tak vytvářet obsáhlou databázi. Solus zároveň vytváří také registr třetích stran (R3S), ve kterém jsou evidovány firmy s nekalými praktikami a podvodné firmy. Nedílnou součástí je i databáze insolvenčních dlužníků. I k těmto službám dostanete v případě potřeby přístup.

Jak se dostat ze Solusu?

Přítomnost v negativním seznamu dlužníků není příjemná, protože vám zamezí přístup k mnoha úvěrům. Chcete-li se ze Solusu dostat, postupujte následujícím způsobem:

  1. zjistěte, která společnost do registru podala záznam
  2. uhraďte dlužnou částku
  3. zrušte smlouvu, kterou s danou společností máte
  4. zároveň zašlete odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  5. požádejte Solus o vymazání údajů
  6. pokud Solus údaje neodstraní, kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě, případně se později obraťte na soud