Vláda plní své předsevzetí a snaží se pomáhat mladým rodinám s dětmi. Vedle vyššího daňového zvýhodnění na druhé a každé další dítě mohou rodiče žádat o daňovou slevu na školku. Měsíční daňové zvýhodnění za rok 2016 činí na první dítě 1117 Kč, což je o 300 korun více než v r. 2015.

Tuto výhodu může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Poprvé se daňové zvýhodnění na dítě uplatní za měsíc, kdy se dítě narodilo. U studujících dětí je možné daňové zvýhodnění uplatnit naposledy v měsíci, kdy dítě dosáhlo 26 let svého věku.

Zvýhodnění není pro OSVČ stanovující výdaje paušálem, pokud základ daně z jejich samostatné vý dělečné činnosti tvoří více než polovinu celkového daňového základu.

 

Zvýhodnění se zvýšilo během roku

Daňové zvýhodnění za kalendářní rok 2016 se zvýšilo novelou účinnou až od 1.5.2016. Proto se při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu u zaměstnance uplatňovalo v prvních měsících 2016 zvýhodnění ještě v částkách platných v předchozím roce.

 

Čerpání bonusu

Daňové zvýhodnění na děti přímo snižuje vypočtenou daň z příjmu, když je vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi uplatňovaným daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjm. Jaké jsou rozhodné příjmy pro čerpání bonusu? Za rok 2016 je možné bonus obdržet, pokud příjmy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, kapitálové příjmy a příjmy z pronájmu činí alespoň 59.400 Kč. U poplatníka s příjmy pouze z pronájmu nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Poplatník může daňový bonus uplatnit, když jeho výše činí alespoň 100 Kč a maximálně do částky 60.300 Kč.

 

Školkovné

Na každé dítě v rodině činí daňová sleva za umístění dítěte, neboli školkovné až 9.900 korun, což odpovídá loňské minimální mzdě. Je to o 700 korun více než v roce 2015.

Výše uplatněného školkovného odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v letošním roce. Podmínkou uplatnění slevy je, že vyživované dítě musí žít s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Školkovné může uplatnit pouze jeden z rodičů, tedy poplatníků. Nárok na uplatnění školkovného musí žadatel prokázat potvrzením od školky a nárok není vázán na uplatnění daňového zvýhodnění a je umožněno i živnostníkům.