Předmětem daně z nemovitých věci jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby a jednotky, kterými jsou byty nebo nebytové prostory. Daň z nemovitosti se přiznává i platí dopředu, takže přiznání za rok 2019 se podává do 31. ledna 2019. Odevzdat ho je povinen každý, kdo se v roce 2018 stal vlastníkem nemovitosti, ale také ten, kdo v roce 2018 zásadněji upravoval nemovitost, kterou vlastnil a přiznal už dříve.

Kdo podává nové přiznání

Daňové přiznání za rok 2019 podává a daň platí ten, kdo vlastní nemovitost k 1.1.2019. Uživatel pozemku musí hradit daň místo vlastníka, když ten je neznámý. Nové daňové přiznání se musí podat také pokud se změnily parametry ovlivňující výpočet daně. Například v případě kolaudace stavby v roce 2018, přistavování, měnění rozlohy pozemku nebo jeho změny na stavební parcelu. Také v případě, když v jednom kraji vlastníte víc nemovitostí a některou z nich jste v roce 2018 prodali. Pokud jste vlastnili jedinou nemovitost, kterou jste v roce 2018 prodali, nemusíte v roce 2019 podávat daňové přiznání, ale musíte finančnímu úřadu do 31.1.2019 prodej oznámit. Když to neuděláte v daném termínu, může vám finanční úřad předepsat daň z pozemku nebo stavby, která má už dávno jiného majitele. Pokud u vás v roce 2018 nedošlo k žádné zásadní změně, můžete být v klidu a finanční úřad vám jako vždy pošle složenku.

Jak podat daňové přiznání

Odevzdává se na finančním úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Daň za všechny nemovitosti v jednom kraji se platí společnou platbou. Vlastníte-li nemovitosti ve více krajích, podáváte daňové přiznání v každém kraji zvlášť. Podání lze učinit osobně, poštou nebo elektronicky. Vlastníci datových schránek podávají přiznání povinně elektronickou cestou.

Když se opozdíte

Za datum podání se považuje den odeslání elektronicky nebo na poště (podle razítka), případně, kdy jste ho přinesli do podatelny územního pracoviště FÚ. Zpozdíte-li se o pět pracovních dnů, projde vám to bez sankce. Ovšem pozor, protože do pěti dnů musí finanční úřad daňové přiznání od vás už mít. Po uplynutí pěti dnů, dostanete za každý den prodlení pokutu ve výši 0,05% vyměřené daně. Pokuta ale nesmí být vyšší než 5% daně a zároveň nesmí přesáhnout 300 tisíc Kč. Pokutu vám FÚ odpustí jen v případě, že bude nižší než 200 Kč. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec ani po výzvě, počítá se sankce stejně, ale zaplatíte minimálně pětistovku.