Stále více lidí vyráží na výlety na kolách, zejména o letních prázdninách. Cyklostezky sice přibývají, ale stále jich není dost. Proto musí mnoho kolařů jezdit po silnicích, kde se stávají jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu.

 

Policejní údaje

Statistiky jsou alarmující a vypovídají, že v roce 2016 bylo cyklisty zaviněno 2625 nehod, při kterých zemřelo 24 lidí. Za letošní první čtyři měsíce zahynulo na silnicích už pět cyklistů a 364 nehod bylo zaviněno řidiči nemotorových vozidel, tedy hlavně cyklisty. V případě způsobení nehody řidičem auta se škody hradí z povinného ručení, které se na cyklisty nevztahuje.

 

Pojištění odpovědnosti při jízdě na kole

Cyklista, který způsobí dopravní nehodu, musí vedle pokuty platit i všechny vzniklé škody. Ty mohou být díky novému občanskému zákoníku několikanásobně vyšší než v minulosti. Viník platí nejen za hmotné škody a léčbu poškozených, ale také ušlý zisk za období pracovní neschopnosti. Řešením je pojištění odpovědnosti z občanského života, které se vztahuje i na rekreační sporty, včetně cyklistiky. Lze je sjednat samostatně nebo i jako součást pojištění domácnosti.

 

Pozor na výluky pojišťoven

V některých případech se pojistné plnění krátí, nebo vůbec nevyplatí. Typickým příkladem je jízda na kole pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Pojišťovny by krátily plnění i v případě, kdy by cyklista způsobil nehodu hrubou nedbalostí, nebo dokonce úmyslně. V rámci úrazového pojištění může být plnění sníženo až o 50 %, dojde-li k úrazu pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek, ale také, pokud cyklista nebude mít na hlavě nasazenou helmu. Cyklisté mladší 18 let musí nosti při jízdě na kole helmu povinně a je nutno připomenout, že za děti nesou odpovědnost rodiče.

 

Kolo pojištěno s domácností

Pojišťovny v posledních letech nabízejí připojištění kola pro případ krádeže, a také různé druhy cykloasistencí pro případ, že se kolo stane nepojízdné. Připojištění jsou součástí pojištění domácnosti.