Křestní jméno nám při narození vyberou rodiče, příjmení dostáváme po matce. Obojí lze v průběhu života změnit, což umožňuje zákon o matrikách, jménu a příjmení. Není to však ani rychlá, ani levná záležitost. Požádat lze o změnu jména či příjmení nebo i o obojí najednou.

Kde žádat a co s sebou

Písemná žádost se adresuje matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu je dotyčný přihlášen k trvalému pobytu. Pokud aktuálně nemáte trvalý pobyt v ČR, zažádáte u matričního úřadu, kde jste měli poslední trvalý pobyt v ČR. Písemná žádost musí obsahovat:

 • vaše současné jméno a příjmení, případně rodné příjmení
 • datum a místo narození
 • datum uzavření manželství
 • rodné číslo
 • místo vašeho trvalého pobytu
 • státní občanství
 • důvod ke změně
 • jméno a příjmení, které chcete mít

K žádosti je třeba doložit rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu manželství (pokud je ukončeno), úmrtní list v případě ovdovění, průkaz totožnosti. Formulář není pevně stanoven, takže lze napsat žádost doma a na daný úřad ji odnést či zaslat.

Dvě jména ano, dvě příjmení někdy

Lze používat i dvě jména, pokud jsou existující a zapsaná pravopisně správně. Pokud úřad změnu povolí, jste pak povinni používat v úředním styku obě jména. Více příjmení můžete mít jen v případě, že jste je nabyli jednou z těchto situací:

 • při uzavírání manželství
 • jedná se o příjmení po rodičích
 • při osvojení
 • dle dřívějších platných předpisů

Kolik to stojí

Výše poplatků není jednotná a závisí na důvodu změny. Poplatek 100 Kč je při změně:

 • hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného a cizojazyčného příjmení
 • chcete-li se vrátit ke svému dřívějšímu příjmení
 • jména a příjmení v důsledku změny pohlaví

Pokud úřad nazná, že vaše jméno či příjmení není hanlivé ani výstřední a zároveň jste je v minulosti neměli, zaplatíte při povolení změny 1000 Kč. Při žádosti o změnu jména i příjmení najednou, zaplatíte dohromady 2000 Kč.

Chcete-li se po rozvodu vrátit ke svému dřívějšímu příjmení, neplatíte nic, pokud to oznámíte matričnímu úřadu do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.