Po čtyřech letech skončila na začátku letošního roku Česká národní banka s intervencí za slabší korunu. V této souvislosti se očekávalo okamžité zpevnění koruny, případně velká volatilita (míra kolísání hodnoty) kurzu, avšak nic takového se nestalo. Přechod od řízeného kurzu k volně plovoucímu kurzu proběhl bez problémů. Určitě není na škodu si vysvětlit historii intervencí a důvody, které k nim ČNB vedly.

 

Co je intervence a proč k ní ČNB přistoupila

Devizovými intervencemi centrální banka ovlivňuje měnový kurz domácí měny. Konkrétně to znamená, že pokud domácí měnu prodává a nakupuje za ni například eura, tak intervenuje za slabou korunu. Pokud naopak koruny nakupuje a prodává své devizové rezervy, tak domácí měnu posiluje.

ČNB intervencí pro slabší korunu chtěla podpořit ekonomický růst, domácí spotřebu a export. V praxi to dělala jednoduše tak, že tiskla dostatek korun a nakupovala cizí měnu. V době počítačů se koruny tisknout nemusí a vše byla pouze účetní operace na počítači.

 

Kdy intervence začala

Zahájena byla na konci roku 2013, přičemž již v listopadu 2012 ČNB připustila možnost intervenování za slabší korunu, pokud by došlo ke zhoršení ekonomické situace a hrozila by deflace. Bezprostředně po zahájení pak kurz eura oslabil zhruba o korunu.

Hlavními důvody k zahájení intervencí byla tedy obava z deflace a podpora vývozů. Toto opatření se nesetkalo se všeobecnou vstřícností, kromě exportérů, kteří je uvítali. Dokonce tehdejší guvernér  ČNB Singer prohlásil, že kdyby věděl, jak se bude vyvíjet ekonomická situace v Evropě, intervenoval by již dříve a mnohem  výrazněji.

 

Skončilo to letos v dubnu

Po 41 měsících skončily intervence na počátku dubna letošního roku, ovšem již na konci roku loňského bylo jasné, že intervence již nemají významné ekonomické odůvodnění. Ekonomika byla v růstu a v dobré kondici. Po dlouhé době začaly růst i ceny. Koruna přirozeně posilovala, takže byla centrální banka nucena ke stále větším intervencím. Pro ukončení intervencí se nabízel termín již na začátku roku 2017, nicméně ČNB se rozhodla skončit s intervencí za slabší korunu až na začátku dubna.