Hypotéka je stále nejvýhodnějším financováním bydlení. Pokud se chystáte stavět, je žádost o hypotéku o něco náročnější, než když kupujete již stojící nemovitost. Abyste se svou žádostí uspěli, je třeba překonat některá úskalí.

 

Co se nejprve prověřuje

Při podání žádosti se připravte na prověřování vaší schopnosti splácet, na odhad ceny nemovitosti a na doložení několika dokladů o nemovitosti samotné. Hypotéka musí být zajištěna zástavním právem k nemovitosti pro případ problémů se splácením. Při stavění i koupi nemovitosti probíhá vše stejně, ale v dalším se koupě od stavby liší.

 

Pozemek do zástavy

Průběh schvalování hypotéky se může lišit podle toho, zda parcelu, na které budete stavět, už vlastníte, nebo ji teprve chcete kupovat. V prvním případě je to o něco jednodušší, protože pozemek můžete hned využít jako zástavu. Banka na vás bude chtít prokázání vlastnictví pozemku, tedy nabývací titul, kterým je zpravidla kupní smlouva, darovací smlouva, nebo rozhodnutí soudu o nabytém dědictví. Vedle toho je třeba doložit výpis z katastru nemovitostí, kde je uvedeno, že pozemek je stavební. Některé banky si tento doklad obstarávají samy.

Kromě pozemku banku zajímá i stavba, takže vás požádá o doložení projektové a stavební dokumentace, smlouvy se stavební firmou, rozpočtu a harmonogramu prací a nejpozději před čerpáním úvěru ještě o stavební povolení nebo ohlášku.

Pokud nevlastníte pozemek, můžete si buď vzít jeden úvěr na pozemek a druhý na výstavbu, nebo požádat jen o jednu půjčku.

 

Odhad a čerpání

Aktuálně banky půjčují maximálně 90% z hodnoty nemovitosti, takže je zajímá hlavně cena v místě obvyklá, neboli za kolik by mohly stavbu i pozemek prodat, v případě nesplácení. Cenou obvyklou se míní hodnota pozemku, stavby a případně ostatních staveb dohromady. Banky také zajímá reálnost rozpočtových nákladů na stavbu. Odhad nemovitosti provádí odhadce banky.

Čerpání peněz je odvislé od toho, zda nemovitost kupujete, nebo stavíte. Při koupi poskytne banka celou částku najednou, při stavění uvolňuje prostředky postupně podle dokončených etap výstavby, tedy vždy na další etapu. Dokud není dům zkolaudován, nesplácíte celou hypotéku, ale pouze úroky z aktuálně vyčerpané částky. Dlužnou částku začnete umořovat teprve po vyčerpání celé půjčky.