Přestože existují určité osnovy, které napovídají, jak má takový plán vypadat, je každý podnikatelský plán unikátní. Vyžaduje individuální přístup, a také rozum a cit. Je potřeba stát pevně na zemi.

Konkrétní podnikatelský záměr potřebuje konkrétní plán

Komplexní kvalitně zpracovaný podnikatelský plán zvyšuje šanci na úspěch budoucího podnikatele při vyjednávání podmínek se stranou, které je dokument určen. Může se jednat například o žádost o bankovní podnikatelský úvěr. Nebo o získání investora na svou stranu. Popřípadě může jít i o veřejnou instituci.

Sám žadatel získá ucelený pohled na své podnikání včetně finančního pohledu. Sebedetailnější podnikatelský plán nemůže zahrnovat všechny potenciální výstrahy, které se mohou během podnikání objevit. Důležití je, aby obsahoval všechny hlavní body. Může naznačovat, kde se od svého podnikatelského záměru vzdalujete.

Jaké body by měl podnikatelský plán obsahovat?

Zjednodušeně, musíte si odpovědět na základní otázky: CO, KOMU, JAK, KDE, ZA KOLIK, a především PROČ prodávám. Bez těchto bodů se podnikatelský plán sestavuje jen těžko.

  • dobrý nápad

  • určit cílovou skupinu zákazníků

  • jakou potřebu zákazníků bude mé podnikání plnit

  • proč by se zákazníci měli obrátit právě na mou firmu, a ne na konkurenci

  • průzkum trhu

  • finanční plán

Průzkum trhu

Průzkum trhu zjišťuje stav konkurence v dané oblasti podnikání, včetně slabých a silných stránek konkurence. Dále nám poskytne informaci, jak je velká cílová skupina potenciálních zákazníků, a o jaké trendy v daném oboru mají klienti zájem. Míru zájmu cílové skupiny o daný produkt či službu.

Další otázkou je, pro koho bude podnikatelský plán určen. Jiný model bude sloužit pro vlastní potřeby podnikatele, a jiný model slouží jako důležitá příloha k žádosti o podnikatelský úvěr.

Po zodpovězení těchto otázek se můžete vrhnout na tvorbu vašeho podnikatelského plánu.