Každý občan s trvalým pobytem v Česku je povinen platit zdravotní pojištění. Výjimkou jsou pouze státní pojištěnci, za které tuto povinnou daň platí stát. Přes tuto jednoznačnost se mezi lidmi stále vyskytují některé mýty, kterými jsou například:

  • Od zdravotního pojištění je možné se odhlásit – jde o omyl, neboť účast na zdravotním pojištění je ze zákona povinná. Není tedy možné se od placení zdravotního pojištění odhlásit na základě vlastního rozhodnutí a nahradit jej nějakým vlastním komerčním produktem

  • Změnou zdravotní pojišťovny lze ušetřit – pojištěnci mají právo vybrat si ze sedmi zdravotních pojišťoven a změnit ji jednou za rok. Změnou lze dosáhnout na určité benefity, ale nikoliv ušetřit. Sazba je totiž stanovená zákonem a u všech pojišťoven je vždy stejná

  • Částka se liší dle rodinné situace- např. zaměstnanci mohou uplatňovat daňové zvýhodnění na děti u daně z příjmu. Při výpočtu zdravotního pojištění se však žádné úpravy neprovádějí

  • Zdravotní pojištění se platí jen z jednoho příjmu – pokud někdo pracuje na zkrácený úvazek pro dva zaměstnavatele, nebo si přivydělává vedlejší výdělečnou činností, odvádí ze všech příjmů podléhajících platbě zdravotního pojištění

  • Zdravotní pojištění se platí do limitu – zaměstnanci i OSVĆ odvádějí zdravotní pojištění z jakkoliv vysokých příjmů (na rozdíl od sociálního pojištění)

  • Z vedlejšáku a z dohod se zdravotní pojištění neplatí – platí se, a to například při zaměstnání v penzi či při studiu. Z pracovních dohod se neplatí pouze, když hrubá odměna je do limitu

  • Kdo nemá vlastní příjem, zdravotní pojištění neplatí – kdo není zaměstnancem, OSVĆ nebo státním pojištěncem, ten musí sám zdravotní pojištění platit jako osoba bez zdanitelného příjmu. V letošním roce činí tato částka měsíčně 1.971,- Kč.