Zatajit své nesplacené závazky při žádosti o půjčku jde dnes jen těžko. Existuje totiž několik úvěrových registrů, do kterých se sbíhají informace o dosud nesplacených závazcích. Ikdyž dluh splatíte, trvá nějakou dobu, než je příslušná informace vymazána, takže nemusíte úvěr, kreditku či hypotéku dostat tak rychle, jak byste potřebovali.

 

Jaké informace jsou v registru

Registry dlužníků obsahují informace o půjčkách aktuálních i minulých. Konkrétně to znamená, že z registru lze vyčíst kolik jste si kdy půjčili, kolik ještě musíte splatit i jak plníte termíny splátek.

V praxi o vás registry mohou vést dva typy záznamů. Pozitivní, když máte půjčku a řádně a včas splácíte, nebo negativní, když dobře nesplácíte.

V prvním případě vám může registr pomoci, neboť banka či nebankovní poskytovatel půjčky si vás vyhodnotí jako důvěryhodného klienta. Proto není registr nic špatného a pro klienta je výhodný. Pokud ovšem nesplácíte, pak na další půjčku nedosáhnete.

 

Jaké jsou registry dlužníků

Je jich několik, ovšem relevantní informace obsahují tři z nich. Jde o Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací a registr dlužníků SOLUS.

Některé registry posílají zprávu za poplatek, avšak informace jsou bezcenné, jelikož tyto registry nespolupracují s oficiálními registry. Příkladem je Centrální registr dlužníků.

 

Jak dlouho jsou informace vedeny

Informace jsou v registrech obsažené nejen po dobu, kdy splácíte, ale i čtyři roky po jeho umoření dluhu. Pokud jste o půjčku žádali, ale z podpisu smlouvy sešlo, bude záznam v bankovním registru uchován jeden rok a v nebankovním šest měsíců. Vymazat záznam z bankovního registru před uplynutím lhůty nejde.

Registr SOLUS uchovává informace o nesplacených půjčkách tři roky od doby, kdy všechny dluhy vyrovnáte.