Ze samotného názvu vyplývá, že do tohoto účtu na rozdíl od běžného účtu může nahlížet kdokoliv. Když někomu zašlete odkaz, uvidí váš výpis z transparentního účtu v internetovém bankovnictví. Své finance tak zprůhledníte celému světu.

Jak to udělat?

Transparentní účet není žádným zvláštním účtem, ale je součástí běžného účtu. Banky jej nenabízejí každému, a také jej neumožňují zřídit všechny banky. Transparentnost je v podstatě pouze doplňkem, který většinou nebývá nijak zpoplatňován. Pokud si jej chcete zřídit, musíte si u své banky zvolit takové konto, které průhlednost umožňuje a následně také o transparentnost banku požádat. Jakmile to banka provede, zařadí vás na svůj seznam transparentních účtů, který zveřejňuje na svém webu.

Kdo si transparentní účet zakládá?

Běžní občané nemají důvod ani chuť odkrývat ostatním své příjmy a výdaje. Je to logické, protože stav osobního účtu běžného člověka, podnikatele či firmy je čistě soukromou záležitostí. Transparentní účty si zakládají například neziskové organizace, různé nadace či záchranné organizace, občanská sdružení, církve, politické strany nebo se hojně využívaly v rámci prezidentských kampaní. Všechny tyto subjekty tak mohou díky transparentnímu účtu dostávat finanční dary a příspěvky. Sdílení informací o takových příjmech je důležité z etického hlediska a pro posílení důvěryhodnosti u příznivců a poskytovatelů příspěvků.

Jaké informace jsou zveřejňovány?

Důležité je, že i když ostatní vidí vaše internetové bankovnictví, samozřejmě nemohou s vašimi penězi nijak nakládat. Kdo by to chtěl udělat, musel by se do vašeho interbanking nebo smartbankig v podstatě nabourat. Prevencí je pravidelná změna přihlašovacích údajů. Na transparentním účtu se ostatním bude zobrazovat číslo účtu a jeho název, zůstatek, výpis transakcí, konkrétní částky a variabilní symboly a také důležitá informace – od koho peníze přišly.

Historie transakcí v internetovém bankovnictví

Většinu lidí bude zajímat, jak dlouhá historie se lidem, kteří do účtu nahlédnou, naskytne. U každé banky je to jiné. Proto byste si měli typ konta vybírat i na základě délky zobrazené historie příchozích a odchozích plateb.