Většina měst a obcí nabízí bydlení v obecních bytech. Nájemníky si však vybírají podle určitých kritérií. I když je počet městských bytů omezený a nové se téměř nestaví, čas od času se nějaký uvolní. Řada měst také pronajímá startovací byty určené pro začínající mladé páry. Doba pronájmu v těchto bytech bývá zpravidla omezena na pár let, takže jsou volné častěji.

Různé způsoby výběru

Obce a městské části informují zájemce o volné byty na webových stránkách a úředních deskách. Žádosti se podávají na bytovém nebo majetkoprávním odboru obecního či městského úřadu, kde se také poskytují informace o pravidlech, podle kterých se zájemci vybírají. Jednotný postup neexistuje a každá obec či městská část si může nastavit vlastní pravidla. Obecně existují tři varianty výběrových řízení:

  • obálková metoda
  • losování
  • rozhodnutí bytové komise a rady města (města přidělují žadatelům body na základě jejich aktuální životní situace. Zvýhodněni tak mohou být senioři či matky samoživitelky)

Základní podmínkou je trvalé bydliště

Města si sama stanovují lhůtu, po kterou musí žadatel mít trvalé bydliště před podáním žádosti. Dalšími podmínkami jsou, že žadatel musí být starší osmnácti let a nevlastnit v Česku jinou nemovitost. Také se zkoumají příjmy ve snaze předejít dluhům na nájemném.

Běžné obecní byty

Každá obec či město řeší přidělování jiným způsobem. Zájemcům buď nabídne bydlení s pevně stanovenou cenou za pronájem, nebo použije obálkovou metodu, kdy sám žadatel nabídne výši nájemného a radnice určí pouze jeho minimální hranici. Při losování městský úřad vyvěsí nabídku volných bytů se stanoveným nájemným, zájemci podají žádost a o výherci se rozhodne při veřejném losování.

Startovací byty

O tyto vyčleněné byty se mohou hlásit mladé rodiny i jednotlivci. Základní podmínkou bývá věk – maximálně 30-35 let. Další podmínkou je dosažení určitých příjmů. Například musí zájemci dohromady měsíčně vydělávat minimálně 0,8násobek a maximálně 1,7násobek průměrné mzdy. Někde se vyžaduje i další podmínka – aspoň jeden z páru musí být zaměstnán, na rodičovské dovolené nebo si vydělávat jako OSVČ.

Sociální byty

Tyto byty se zvláštním určením jsou pro znevýhodněné skupiny lidí – seniory, osoby se zdravotním postižením. Také jsou to bezbariérové byty. Podmínkou bývá kromě věku také zdravotní stav a nízký příjem. Některá města nabízejí sociální bydlení rodinám s nízkými příjmy, matkám samoživitelkám, lidem bez domova nebo dětem z dětských domovů. Ze žadatelů o sociální byty vybírají rady města ve spolupráci se sociálním odborem.