Děti stojí české rodiny až pětinu měsíčního platu. To značí o tom, že matky na svých dětech nešetří, avšak utrácejí na nesprávných místech. České matky sice neumí o lásce často mluvit, ale projevují ji v činech. Pečují o jejich zdraví a šatí je. Ovšem jsou marnotratné.

 

Proč dítě potřebuje technické pomůcky již ve školce?

Velikým mýtem je to, že se dítě musí socializovat prostřednictvím moderní techniky, kdy svým dětem pořizujeme počítače a mobilní telefony v útlém věku. Další chybou je také tvrzení, že mobil má pětileté dítě proto, aby se mu rodiče dovolali. Pouštíte snad své pětileté dítě někam samo do parku, abyste jej potřebovali kontaktovat prostřednictvím telefonu? Pokud ano, pak je chyba, respektive nezodpovědnost někde jinde. Malé děti nemohou být nikde samotné, hlídané jen mobilním telefonem. Mobilní telefon nevychovává. Zde jde pak o nezodpovědnost rodičů, kteří jsou v závěru možná většími dětmi než jejich děti samotné.

 

S nástupem do první třídy je třeba nový jablíčkový telefon poslední řady

Aby jej mohl dítěti někdo vyrvat z ruky, že? V současné době je plno školních kauz skrze stížnosti rodičů, že jejich dítě utrpělo ve škole škodu, a to ztrátou nebo poškozením právě mobilního telefonu v hodnotě dvaceti tisíc korun. Ruku na srdce, rodičové, má někdo z vás tak drahý telefon? Proč jej tedy pořizujete dětem?

 

Matky utrácejí tam, kde nemají

V průměru české matky vydají za své děti necelých šest tisíc korun za měsíc, což je pětina průměrného rodinného rozpočtu. Tři pětiny z této částky, tedy 3 400 korun českých, pak tvoří povinné náklady, jako je například jídlo, oblečení, stravné v jeslích, školce či škole, léky a podobně. S věkem však nastupuje také více potřeb, a tedy nutná vyšší útrata za dítě. Avšak rodiny utrácí peníze na nesprávných místech, neumí šetřit, spořit na horší časy či na budoucnost dítěte.

 

Kapesné pro dítě

A teď se, staré školy, podržte – každý měsíc rodiče dětem dopřejí za zhruba dva tisíce korun na dobrovolné výdaje, kde dominují dárky, které si dítě koupí v rámci kapesného, a dále jsou to nějaké ty vitamíny, aby se neřeklo a potravinové doplňky nebo peníze na zábavu. Už v kategorii dětí do šesti let patří mezi nejvyšší měsíční položky také náklady na mobil a jeho provoz. Dítě tak dostává peníze také na složenky s měsíčním hovory, anebo na nabití kreditu.