Mezi nekalé praktiky tzv. šmejdů z posledních týdnů lze lze zařadit také nabídky dodavatelů energií na nižší ceny energií. Zkoušejí to po telefonu a odkazují na pokles cen energií v důsledku pandemie koronaviru. Stačí, aby zákazník odpověděl kladně a aniž by chtěl, je uzavřena pro něj nevýhodná smlouva.

Jak dodavatelé postupují?

V telefonu se vám ozve sympatický hlas proškoleného operátora či operátorky. Používají tzv. metodu získávání souhlasu, kdy po sérii jednoduchých otázek třeba z nepozornosti odsouhlasíte uzavření nové smlouvy o dodávkách energií zpravidla na dobu určitou. Zákon nevyžaduje písemnou formu smlouvy, takže uzavření přes telefon je možné. Někteří dodavatelé lákají zákazníky na ceny uváděné bez DPH.

Jak se bránit?

Pokud takto nechtěně smlouvu uzavřete, můžete ji zrušit odstoupením nebo výpovědí. Odstoupit od smlouvy sjednané po telefonu je možné do 14 dnů od dne jejího uzavření. Smlouva se pak ruší od samého počátku, takže jako by nikdy neexistovala. Ani když tuto lhůtu nestihnete, není nic ztraceno. Smlouvu můžete vypovědět až do 15 dnů po zahájení dodávek energií novým dodavatelem. Přitom ale musí ještě uplynout 15-ti denní výpovědní doba počítaná od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena dodavateli. Zároveň musíte zaplatit odebranou energii.

Jak je to se sankcí?

Jelikož zákon nepřipouští žádné sankce při odstoupení či výpovědi, vymysleli si energetičtí šmejdi fintu. Spočívá v tom, že zákazník neuzavírá přímo smlouvu o dodávkách energií, ale souhlasí s přihláškou do aukce pořádané někým jiným. Jakmile si zákazník vše rozmyslí, je mu naúčtována vysoká smluvní pokuta. Tuto situaci by měla vyřešit chystaná novela energetického zákona. Bránit se můžete také tak, že si rozhovor s operátorem nahrajete, nebo si můžete nahrávku od něj vyžádat. Také máte právo na informaci, kde vzal vaše telefonní číslo a pokud nebudete s jeho odpovědí spokojeni, máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.