Co dělat pro reklamaci auta?

Automobil je již v současnosti běžným spotřebním zbožím, u kterého může kupující uplatnit

právo z vady. Ze zákona můžete toto právo uplatnit do 24 měsíců, ovšem v případě automobilu mohou prodejci v některých případech záruku omezit.

V praxi mohou nastat tři situace

  • auto si koupíte jako běžný spotřebitel od podnikatele

  • auto si koupíte od jiné nepodnikající osoby nebo

  • jste také podnikatel a vůz koupíte od jiného podnikatele

V prvním případě máte na auto záruku 24 měsíců a po tuto dobu můžete u prodávajícího reklamovat veškeré vady, které se na autě objeví. Výjimkou je však ojeté auto, kdy může být záruka zkrácena až na polovinu. Další nástrahy čekají na kupujícího, který kupuje ojeté vozidlo v autobazaru. Nezřídka se totiž stává, že prodejce uvede do kupní smlouvy všechny možné vady, které by daný vůz mohl mít. Tím se snaží zamezit pozdějším reklamacím takto uvedených vad. Podle zákona totiž nelze reklamovat vadu, pro kterou bylo auto prodáno za nižší cenu, nebo vadu způsobenou běžným opotřebením.

Nástrahy, které čekají na podnikatele

Podnikatel kupující nový vůz, by si měl pozorně prostudovat kupní smlouvu. Často se v nich objevují ujednání, která omezují práva kupujícího při reklamaci. Například jde o povinnost servisních prohlídek v autorizovaných servisech, povinné roční kontroly apd. Pokud kupující podnikatel taková ujednání přehlédne, může například dát auto jiného servisu. Pokud dal původní majitel auto do autorizovaného servisu, tak ten provedl záznam do speciální servisní knihy, do které pak jiný servis nemá přístup. Takto může kupující přijít o celou záruku.

Dohoda o záruce

Pokud není mezi dvěma podnikateli nebo dvěma nepodnikajícími fyzickými osobami dohodnuta záruka, musí se zjevné vady reklamovat bez zbytečného odkladu a skryté do 2 let. Skrytá vada je pouze ta, kterou mělo auto už při převzetí. Kupující se může setkat také s tím, že vozidlo je prodáváno s popisem „jak stojí a leží“, což automaticky vylučuje všechna práva z vadného plnění. Při prodeji automobilu by se tento způsob prodeje neměl vůbec vyskytovat, protože je určen pro prodej souboru různých věcí.