Jak je obecně známo, za vše se musí platit. Rovněž za užívání televizního a rozhlasového vysílání. V tomto případě je třeba podle zákona platit každý měsíc tzv. koncesionářské poplatky. Za neplnění této povinnosti hrozí neplatičovi až desetitisícová pokuta.

Čím někteří lidé argumentují?
Například tím, že televizi doma sice mají, ale vůbec ji nesledují, tak proč by měli platit? To je omyl, jelikož pro vznik povinnosti platit koncesionářské poplatky není podstatné, zda televizi nebo rádio skutečně využíváte. Rozhodující je to, zda přístroj vlastníte nebo jej máte alespoň jeden měsíc k dispozici. Povinnosti platit poplatky nebudete zproštěni ani v případě, že bydlíte v pronájmu a vlastníkem je majitel bytu.

Jeden poplatek i za více přijímačů
Přihlásit se k placení koncesionářských poplatků musíte do 15 dnů ode dne vzniku povinnosti. Tzn. například v případě přestěhování nebo pořízení přijímače do domácnosti, kde dosud nebyl. Obvyklá platba je přes SIPO u České pošty. Jinou možností je hrazení přímo veřejnoprávnímu médiu, kdy se přihlásíte k platbě na stránkách České televize nebo Českého rozhlasu.
V současné době se platí za rozhlasový přijímač 45 korun a za televizi 135. Platí se pouze jeden poplatek, bez ohledu na počet přijímačů v domácnosti, nebo máte-li rádio a televizi i na chatě či chalupě.

Kdo platit nemusí?
Povinnosti jsou zproštěny například osoby postižené trvalou slepotou či hluchotou. Dále osoby s nízkými příjmy, jejichž čistý příjem za uplynulý kvartál nepřesáhne 2,15násobek životního minima. Samozřejmě nemusíte platit, když žádný přijímač nevlastníte, ani jej nemáte k dispozici. Pak je na místě zaslat České televizi nebo Českému rozhlasu čestné prohlášení a této skutečnosti.

Na neplatiče dojde
Omylem je domnívat se, že na to nikdo nepřijde. Za poplatníka se totiž považuje každý odběratel elektrické energie. Stačí tedy pouze porovnat evidenci poplatníků s databázemi odběratelů elektřiny.
Za neplacení hrozí pokuta plus přirážka (5 tisíc Kč u Českého rozhlasu a 10 tisíc Kč v případě České televize).