Co byste měli vědět o dluhu na zdravotním pojištění?

Zdravotní pojištění musí být placeno každý měsíc a zdravotní pojišťovny si své pohledávky velmi pečlivě hlídají. Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel a za státní pojištěnce stát. Pokud si zaměstnanci a státní pojištěnci řádné plní své oznamovací povinnosti, tak nemohou být za dané období dlužníkem na zdravotním pojištění. OSVČ a osoby bez zdanitelných příjmů si však musí platit zdravotní pojištění každý měsíc samy. Pokud tak neučiní řádně a včas, stávají se dlužníky na zdravotním pojištění. O dluzích panují některé mýty, proto je dobré o nich vědět:

  1. Dlužné pojistné nelze prominout ani snížit. Na výpočet zdravotního pojištění nemá vliv rodinná ani životní situace.

  2. Pojistné se platí i při ztrátě. Někteří občané nemají žádné zdanitelné příjmy, ale současně nejsou státními pojištěnci. Pak musí platit zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů. Státními pojištěnci nejsou například penzisté, studenti, příjemci rodičovského příspěvku, občané v evidenci úřadu práce. Zdravotní pojištění musí platit i OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, které jsou ve ztrátě.

  3. Z veřejného zdravotního pojištění se nelze odhlásit. Každý občan s trvalým pobytem v ČR je zdravotně pojištěn u některé ze zdravotních pojišťoven.

  4. Neplacením vzniká i vysoký dluh na penále, neboť sazba penále činí 0,05% denně z dlužného pojistného.

  5. Každý pojištěnec má právo na změnu zdravotní pojišťovny, ovšem změna situaci neřeší. Zdravotní pojišťovny vymáhají dluhy i po svých bývalých pojištěncích.

  6. Promlčecí lhůta je 10 let, ovšem pojišťovny mají vlastní mechanismy, aby k promlčení nedocházelo.

  7. Zdravotní pojišťovny dluhy pečlivě vymáhají a pokud pojištěnci neplatí dobrovolně, přistupují k exekučnímu vymáhání.

  8. V tíživé finanční situaci lze s pojišťovnou uzavřít splátkový kalendář, ovšem nárok na něj není automatický.

  9. Zdravotní pojišťovna vždy ocení aktivní přístup dlužníka. Pokud dlužník podá žádost o prominutí penále v zákonné lhůtě a doplatí veškeré dlužné pojistné, má naději na snížení či prominutí penále.