Zaměstnavatelé svým zaměstnancům při výpočtu čisté měsíční mzdy odvádí zálohovou daň z příjmu. Výpočet daně z příjmu fyzických osob není vždy stejná a ovlivňují ji různé faktory.

 1. Mzdová účetní uplatní daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok. Pouze však za předpokladu podepsaného prohlášení k dani, které lze podepsat jen u jednoho zaměstnavatele. Při práci pro dva zaměstnavatele se prohlášení podepisuje zpravidla u toho, kde je hrubá mzda vyšší

 2. Při podepsaném prohlášení k dani se vždy uplatní daňová sleva na poplatníka v částce 2070 korun, aniž by byl potřeba nějaký doklad. Dokladovat je třeba například slevu na studenta 335 Kč) a na invaliditu 1. a 2. stupně (420 Kč)

 3. Daň z příjmu fyzických osob se platí ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance

 4. Jeden z rodičů může u jednoho zaměstnavatele uplatnit daňové zvýhodnění na děti (na 1. dítě 1267, na druhé 1617 a na třetí dítě 2017 korun)

 5. Někteří zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou mohou platit nízké částky na dani z příjmu fyzických osob, např. právě z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na více dětí. Nižší odvod na dani z příjmu nemá ale negativní vliv na výši nemocenských dávek nebo výši důchodu

 6. Zaměstnanci s hrubou mzdou nad limit odvádějí i solidární daň z příjmu. Při výpočtu měsíční čisté mzdy podléhají měsíční solidární dani z hrubé mzdy nad částku 130 796 Kč. Pro výpočet solidární daně je tedy rozhodující hrubá mzda a nikoli supehrubá mzda. Do limitu se odvádí jen 15% zálohová daň z příjmu

 7. Při výpočtu měsíční čisté mzdy nelze uplatň ovat daňové odpočty v poměrné výši, např. 2 tisíce korun u životního pojištění či 2 tisíce korun u doplňkového penzijního spoření

 8. Během roku se odvádí zálohová daň z příjmu fyzických osob. Daňová povinnost za celý kalendářní rok však může být v praxi nižší, než zaplacené zálohy během roku

 9. Pracuje-li zaměstnanec pro dva zaměstnavatele, odvádí daň z příjmu z obou zaměstnání

 10. Zálohová daň z příjmu se může odvádět i z dohod. Srážkové dani z příjmu podléhají hrubé odměny z pracovních dohod pouze při nepodepsaném prohlášení k dani a odměně do limitu. U dohody o provedení práce musí hrubá měsíční odměna činit 10 tisíc Kč a méně, u dohody o pracovní činnosti méně než 3 tisíce korun. V ostatních případech se i z práce na některou z pracovních dohod odvádí zálohová daň z příjmu.

Zaměstnavatelé svým zaměstnancům při výpočtu čisté měsíční mzdy odvádí zálohovou daň z příjmu. Výpočet daně z příjmu fyzických osob není vždy stejná a ovlivňují ji různé faktory.

 1. Mzdová účetní uplatní daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok. Pouze však za předpokladu podepsaného prohlášení k dani, které lze podepsat jen u jednoho zaměstnavatele. Při práci pro dva zaměstnavatele se prohlášení podepisuje zpravidla u toho, kde je hrubá mzda vyšší

 2. Při podepsaném prohlášení k dani se vždy uplatní daňová sleva na poplatníka v částce 2070 korun, aniž by byl potřeba nějaký doklad. Dokladovat je třeba například slevu na studenta 335 Kč) a na invaliditu 1. a 2. stupně (420 Kč)

 3. Daň z příjmu fyzických osob se platí ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance

 4. Jeden z rodičů může u jednoho zaměstnavatele uplatnit daňové zvýhodnění na děti (na 1. dítě 1267, na druhé 1617 a na třetí dítě 2017 korun)

 5. Někteří zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou mohou platit nízké částky na dani z příjmu fyzických osob, např. právě z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na více dětí. Nižší odvod na dani z příjmu nemá ale negativní vliv na výši nemocenských dávek nebo výši důchodu

 6. Zaměstnanci s hrubou mzdou nad limit odvádějí i solidární daň z příjmu. Při výpočtu měsíční čisté mzdy podléhají měsíční solidární dani z hrubé mzdy nad částku 130 796 Kč. Pro výpočet solidární daně je tedy rozhodující hrubá mzda a nikoli supehrubá mzda. Do limitu se odvádí jen 15% zálohová daň z příjmu

 7. Při výpočtu měsíční čisté mzdy nelze uplatň ovat daňové odpočty v poměrné výši, např. 2 tisíce korun u životního pojištění či 2 tisíce korun u doplňkového penzijního spoření

 8. Během roku se odvádí zálohová daň z příjmu fyzických osob. Daňová povinnost za celý kalendářní rok však může být v praxi nižší, než zaplacené zálohy během roku

 9. Pracuje-li zaměstnanec pro dva zaměstnavatele, odvádí daň z příjmu z obou zaměstnání

 10. Zálohová daň z příjmu se může odvádět i z dohod. Srážkové dani z příjmu podléhají hrubé odměny z pracovních dohod pouze při nepodepsaném prohlášení k dani a odměně do limitu. U dohody o provedení práce musí hrubá měsíční odměna činit 10 tisíc Kč a méně, u dohody o pracovní činnosti méně než 3 tisíce korun. V ostatních případech se i z práce na některou z pracovních dohod odvádí zálohová daň z příjmu.