Dnešní mladá generace má na rozdíl od svých předků snadnější start do života, neboť celá řada rodičů i prarodičů se snaží svým dětem a vnoučatům ukládat peníze stranou a tvořit jim finanční rezervu. K tomu si mohou vybrat z několika produktů sloužících ke spoření. Každý z nich má pochopitelně své výhody i nevýhody.

Stavební spoření
Mezi rodiči a prarodiči, kteří ukládají svým dětem a vnoučatům peníze stranou, je stále nejoblíbenějším produktem stavební spoření. Založit smlouvu lze dítěti již od jeho narození. V oblibě je také díky státní podpoře, která může dosáhnout až dvou tisíc korun. Podmínkou je ovšem šestileté trvání smlouvy a vložení 20 tisíc Kč na účet každým rokem. Další výhodou je, že stavební spořitelny vklady zhodnocují sazbou cca ve výši 1% p.a. Jedinou nevýhodou je roční poplatek ve výši několika stovek korun ročně.

Doplňkové penzijní spoření
Zatím není příliš často využíváno. Uzavřít ho lze pro dítě od jeho tří let. Výhodou je státní podpora, která se pohybuje od 90 Kč až po 230 Kč měsíčně podle výše vkladu. Je však třeba počítat s 60-ti letým horizontem ponechání peněz na účtu. Zákon povoluje možnost vybrat třetinu naspořených peněz při dovršení 18 let věku dítěte, ne však později. Je však třeba smlouvu uzavřít nejpozději v roce, kdy mu je osm let.

Spořící účet
Může se sjednat přímo pro dítě, ale výhodné je to jen na kratší období. Úroky na spořících účtech sotva pokryjí inflaci a peníze ztrácejí na hodnotě. Malou výhodou je také to, že peníze máte kdykoliv k dispozici.

Termínované vklady
Oproti spořícím účtům jsou na nich peníze vázány na několik měsíců i let. Úrokové sazby nejsou příliš vysoké. Tento produkt má smysl pro uložení peněz v horizontu 1-3 let, ovšem některé banky již úroky zvyšují.

Podílové fondy
Rodič může smlouvu uzavřít buď na sebe, nebo přímo na dítě. Pak ale v případě změny investiční strategie či výběru bude potřebovat svolení opatrovnického soudu. U narozeného dítěte, kterému chcete dát větší částku, až bude dospělé, je to jedna z nejlepších variant.

Zlato
Tento drahý kov nepatří mezi spořící produkty, nicméně je to jedna z nejjistějších variant zhodnocení peněz. V rodinách se předává z generaci na generaci. Nenese žádné úroky, ovšem uchovává si svou hodnotu, která například u zlatých mincí či pamětních medailí vzrůstá díky sběratelské a umělecké vzácnosti.