Nechcete-li dát v době své dovolené svého psa, kočku či jiného domácího mazlíčka do útulku nebo ke známým, můžete jej i do ciziny vzít sebou. Ovšem vyžaduje to splnění řady podmínek a s přípravou na cestu je v takovém případě nutné začít alespoň měsíc před odjezdem. Proto je dobré se předem seznámit s podmínkami:

Cesta po zemích EU

Platí nařízení EU č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, kterým se myslí hlavně psi, kočky a fretky. Neobchodní přesunem je cesta, jejímž cílem není prodej zvířete. Zvíře musí být označeno mikročipem, případně tetováním, mít platný pas a očkování proti vzteklině. Některé státy mají podmínek víc.

Jak začít

Pas může vystavit pouze veterinář, který je pro tuto činnost registrován krajskou nebo městskou veterinární správou. Nejprve musí zvíře identifikovat podle čipu. Pokud zvíře čip nemá, musí ho veterinář očipovat. Další podmínkou pro vystavení pasu je očkování proti vzteklině, které musí být provedeno v den identifikace zvířete nebo později. Očkování se považuje za platné až za 21 dní po vakcinaci a zápisu do pasu. Dříve se zvířetem vycestovat nesmíte.

Kolik to stojí a kdo může cestovat se zvířetem

Očipování psa vyjde zhruba na 500 až 700 korun a vystavení pasu 100 až 300 Kč. V pasu musí být také uvedeno jméno člověka, který se zvířetem cestuje. Obvykle je to majitel a pokud by se zvířetem cestoval někdo jiný, musí mít písemné zmocnění majitele zvířete.

Jednoho člověka může do zahraničí v rámci EU doprovázet maximálně pět zvířat. Vyšší počet může být povolen jen při účastech na soutěžích, výstavách či sportovních akcích.

Při cestách do zemí mimo EU musíte splnit podmínky stanovené příslušnou zemí. Nezáleží přitom na cílové zemi, ale i na zemích, kterými budete jen projíždět.

Zvíře v letadle

Záleží na letecké společnosti, zda vůbec přepravu zvířat umožňuje. Místo v letadle je třeba rezervovat předem. Předem si také zjišťujte, s jakým předstihem máte dorazit na check-in. V letadle jsou pak tři možnosti: zvíře může letět s vámi v kabině, v nákladovém prostoru jako odbavené zavazadlo nebo v nákladovém prostoru jako zboží. Běžná zvířata (ne asistenční a vodící psi) mohou cestovat jen ve schránce s pevným nepropustným dnem. Na palubu můžete vzít pouze zvíře, které i se schránkou neváží více než 8 kg a rozměry nesmí přesáhnout rozměry příručního zavazadla.