Češi se nebrání manželským smlouvám

Ještě před sto lety bylo manželství, když pomineme tradici, považováno svým způsobem za finanční kontrakt. Časy a tradice se mění. V roce 2019 uzavřelo předmanželskou smlouvu rekordních 10 891 párů.

Důvody k podepsání manželských smluv

Nepříjemné zkušenosti s vypořádáním majetku z minulých manželství přivádí lidi k notáři před uzavřením nového manželství. Někteří chtějí zajistit majetek pro své děti z minulého manželství.

Dalším důvodem je ochránit se před stávajícími či potenciálními dluhy, které mohou vzniknout během manželství. Na partnera, který dluhy nezavinil, se nebude vztahovat exekuce. Toto tvrzení potvrdil Ústavní soud ČR.

Smlouvy se podepisují i v případech, kdy jeden z manželů začíná podnikat. Smlouva má za účel ochránit partnera a děti v případě krachu.

Aby nedošlo k majetkovým rozepřím s pozůstalými v případě smrti jednoho z manželů, je též nasnadě zvážit návštěvu notáře. Zvlášť, když se dohady v rodině očekávají.

Předmět manželských smluv

Pouze majetek a majetkové vztahy jsou předmětem manželských a předmanželských smluv. Lze je podepsat pouze v přítomnosti notáře. Vždy je nutné předložit oddací list.

Česká legislativa umožňuje manželům a nastávajícím manželům upravit své majetkové poměry jinak, než jak stanoví zákon.

Proč zapsat smlouvu do veřejného seznamu listin

V případě komunikace s třetí stranou, například s exekutorem, si ušetříte čas strávený s byrokracií a dokazováním, že smlouva existuje.

Třetí strana je povinna si ověřit, zda osoba, na kterou chce vykonat exekuci, je ve veřejném seznamu listin.

V dnešní době manželské a předmanželské smlouvy uzavírají páry napříč všemi generacemi. O smlouvu mají zájem rozvedení, i ti, kteří vstupují do svazku poprvé. Podle statistik Notářské komory ČR bylo uzavřeno 57 931 smluv od roku 2014.