Jak je známo, rostoucí nabídka způsobuje růst cen. Platí to i o stavebních parcelách, u kterých zvyšování cen umocňuje ještě jejich nedostatek. To spolu s omezenými finančními zdroji zájemců o bydlení způsobuje i zmenšování výměr. Dříve byl zájem o pozemky pro stavbu rodinného domu větší než 2 tisíce metrů, v současnosti se musíte spokojit i s 500 metry čtverečnými. Ceny pozemků se hlavně ve velkých městech a jejich okolí za posledních 5 let zdvojnásobily a rostou dál. Příkladem mohou být Čestlice u Prahy, kde se pozemek o rozloze 1000 m loni prodal za 5800 Kč. Dnes se srovnatelné pozemky prodají bez problémů za 6200 Kč na jeden metr čtvereční.

Pozemky jsou menší, dražší a vzdálenější

Z důvodu vysokých cen se zájemci zajímají o vzdálenější lokality a jsou ochotni dojíždět. Roste také zájem o pozemky v menších městech do vzdálenosti až 30 km od Prahy, zejména pokud se nacházejí v blízkosti dopravních tepen. Příkladem jsou Říčany, kde však vhodné pozemky pro stavbu rodinného domu už téměř nejsou k mání. Podobné je to v Jesenici, Hostivici, Chýni, Dobřichovicích, Černošicích nebo v Berouně.

Poptávka po menších pozemcích

Roste zájem i o pozemky kolem 500 m2. Nejžádanější jsou stále rovinaté pozemky, na kterých se jednodušeji staví, ale i v tomto ohledu lidé stále častěji slevují ve svých nárocích. Obdobná situace je i v Brně, na jehož území je aktuálně velice málo pozemků vhodných k výstavbě rodinných domů, a které by byly již zasíťované. Ceny se pohybují v rozmezí od 8 do 14 tisíc Kč za jeden metr čtvereční.

Sídliště se zahušťují

Jelikož se zájemci o výstavbu rodinného domu snaží pochopitelně ušetřit, zajímají se v první řadě o velikost pozemku. Tomu se vychází vstříc už při samotné parcelaci, což vede k zahušťování zástavby v domkových sídlištích. Výsledkem jsou satelitní městečka, ve kterém mají lidé nedostatek soukromí a chybí jim občanská vybavenost.

Jak je známo, rostoucí nabídka způsobuje růst cen. Platí to i o stavebních parcelách, u kterých zvyšování cen umocňuje ještě jejich nedostatek. To spolu s omezenými finančními zdroji zájemců o bydlení způsobuje i zmenšování výměr. Dříve byl zájem o pozemky pro stavbu rodinného domu větší než 2 tisíce metrů, v současnosti se musíte spokojit i s 500 metry čtverečnými. Ceny pozemků se hlavně ve velkých městech a jejich okolí za posledních 5 let zdvojnásobily a rostou dál. Příkladem mohou být Čestlice u Prahy, kde se pozemek o rozloze 1000 m loni prodal za 5800 Kč. Dnes se srovnatelné pozemky prodají bez problémů za 6200 Kč na jeden metr čtvereční.

Pozemky jsou menší, dražší a vzdálenější

Z důvodu vysokých cen se zájemci zajímají o vzdálenější lokality a jsou ochotni dojíždět. Roste také zájem o pozemky v menších městech do vzdálenosti až 30 km od Prahy, zejména pokud se nacházejí v blízkosti dopravních tepen. Příkladem jsou Říčany, kde však vhodné pozemky pro stavbu rodinného domu už téměř nejsou k mání. Podobné je to v Jesenici, Hostivici, Chýni, Dobřichovicích, Černošicích nebo v Berouně.

Poptávka po menších pozemcích

Roste zájem i o pozemky kolem 500 m2. Nejžádanější jsou stále rovinaté pozemky, na kterých se jednodušeji staví, ale i v tomto ohledu lidé stále častěji slevují ve svých nárocích. Obdobná situace je i v Brně, na jehož území je aktuálně velice málo pozemků vhodných k výstavbě rodinných domů, a které by byly již zasíťované. Ceny se pohybují v rozmezí od 8 do 14 tisíc Kč za jeden metr čtvereční.

Sídliště se zahušťují

Jelikož se zájemci o výstavbu rodinného domu snaží pochopitelně ušetřit, zajímají se v první řadě o velikost pozemku. Tomu se vychází vstříc už při samotné parcelaci, což vede k zahušťování zástavby v domkových sídlištích. Výsledkem jsou satelitní městečka, ve kterém mají lidé nedostatek soukromí a chybí jim občanská vybavenost.