Nejprve je třeba vysvětlit co je předdůchod a předčasný důchod. Hlavní rozdíl je zdroj peněz, ze kterého čerpáte měsíční výplatu. Předčasný důchod vyplácí stát a jeho výše závisí na vašich výdělcích, na placeném sociálním pojištění a délce jeho placení. Na základě toho je spočítán řádný starobní důchod, který se však po celou dobu jeho vyplácení krátí podle toho, o kolik dříve do důchodu jdete. Oproti tomu předdůchod si zaplatíte z vlastních peněz, takže jej čerpáte z peněz našetřených na doplňkovém penzijním spoření. Na něm se kumulují částky tvořené příspěvky vlastními, státními a od zaměstnavatele. Vlivem postupně se prodlužujícího starobního důchodu obliba předdůchodu stoupá. Člověk díky němu může přestat dříve pracovat a přitom se vyhne krácení předčasného důchodu.

Jaké panují nepravdy o předdůchodu

  • Předdůchod lze čerpat kdykoliv – ve skutečnosti lze začít s čerpáním předdůchodu nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku, přičemž se posuzuje u mužů i žen důchodový věk muže stejného narození.

  • Hodnotí se všechny penzijní produkty – možnost čerpat předdůchod umožňuje pouze spoření ve státem podporovaném doplňkovém penzijním spoření. Ze smlouvy o penzijním připojištění nelze předdůchod čerpat.

  • Předdůchodci nemohou pracovat – na rozdíl od příjemců předčasného důchodu nejsou nijak limitováni ve výdělečné činnosti a mohou pracovat i podnikat bez omezení.

  • Nelze čerpat předčasný důchod – souběh předdůchodu a předčasného důchodu je možný.

  • Předdůchodci si musí sami platit zdravotní pojištění – i předdůchodci mají u své zdravotní pojišťovny vyřešen svůj pojistný vztah a nemusí si sami platit zdravotní pojištění.

  • Předdůchod se hodnotí jako odpracovaná doba – doba pobírání předdůchodu se do doby pojištění nezapočítává a předdůchod se nehodnotí ani jako skutečná odpracovaná doba ani jako náhradní doba pojištění.

  • Nulový příjem snižuje státní důchod – doba pobírání předdůchodu se při výpočtu státního důchodu hodnotí jako vyloučená doba pojištění, takže nulový příjem po toto období nesnižuje rozhodný příjem, ze kterého se počítá osobní vyměřovací základ.

  • Nelze pobírat podporu v nezaměstnanosti – protože si předdůchodci čerpají vlastní naspořené peníze, mohou pobírat současně předdůchod a podporu v nezaměstnanosti.