Čas jsou peníze, jaké věci nám berou času nejvíce?

Často se říká, že čas jsou peníze, ovšem v běžném životě i v práci se o svůj čas mnohdy zbytečně okrádáme. Bývá to i kvůli činnostem, které si ani neuvědomujeme. Některé jsou viditelné, jako například surfování po internetu či sociálních sítích nebo vedení sáhodlouhých telefonních hovorů. K méně viditelným zvyklostem, které nás připravují o čas, patří následující:

  • Snaha dokazovat sobě i druhým, že máme pravdu. Někteří lidé jsou ochotni se o to dlouho hádat, i když jde často o zcela nepodstatné detaily. Vedle ztráty času vede tento zlozvyk i tomu, že si tito lidé téměř nikdy nedozví nic nového. Kdo se tohoto zvyku zbaví, získá jednak větší množství času, a jednak se snáze naučí něčemu novému. Získá i respekt a důvěru ostatních

  • Sklon neposlouchat druhé. To vede jednak ke zbytečnému prodlužování vzájemné komunikace, a jednak se připravíte o informace, které si budete muset pravděpodobně v budoucnu opatřit jinak. To zabere další čas.

  • Sklon k účasti na malicherných sporech. I když takovýto spor vyhrajeme, nezískáme nic, kromě toho že se rozčílíme a ztratíme čas. Stejnou situací jsou spory, u kterých je dopředu zřejmé, že je nemůžeme vyhrát.

  • Snaha hledat za každou cenu viníka či obětního beránka. Někdy je to důležité, ale ve většině běžných, každodenních situací nás tato snaha jen zbytečně rozptyluje a bere čas. Navíc odvádí pozornost od okolností, které k chybě vedly. Na vině většinou bývá více důvodů.

  • Snaha dělat dojem na druhé. Většinou čím silnější je, tím méně oslnivé bývají její výsledky. Při posuzování druhých se ostatní jen zřídka spokojí s tím, co bezprostředně vidí či slyší, ale daleko více se zaměřují na naše záměry či motivy. A pokud naši usilovnou snahu zapůsobit prohlédnou, můžete ztratit jejich respekt. Tento zvyk tak bere nejen čas, ale většinou přináší i sérii trapných okamžiků.

  • Sklony k žárlivosti. Pravda většinou vyjde dříve či později najevo a do té doby není třeba ztrácet se žárlivostí čas.

  • Sklon zbytečně se urážet. Ztrácíme tím náladu i čas.