Nejste to jen vy, kteří se s tímto problémem potýkají. Je to celá řada svobodných matek, které žádají po bývalém příteli alimenty.. a když to nejde po dobrém, co se týče domluvy, přichází na řadu soud. Jak postupovat a na co máte právo? To se dozvíte v dnešním článku.

Vyživovací povinnost obecně

Vyživovací povinnost mají oba rodiče za dítě od jeho narození až po dobu, kdy začne být výdělečně činné. Takovým bodem, kdy k tomu dochází je ukončení studia a nástup do práce. Vyživovací povinnost však může být celoživotní u nemocných nebo invalidních jedinců.

Vyživovací povinnost při rozvodech a rozchodech

Máte s ex přítelem společné dítě? Zřejmě je to už jediné, co vás spojuje a měli byste mít jasno, co se týče peněz na jeho péči. V mnoha případech postačí domluva, a to taková, že dítě zůstává u matky a otec na něj platí. Výše částky, kterou otec bude pravidelně přispívat je dána i jeho možnostmi. Roli sehraje také zdravotní stav a věk dítěte. Také to, jestli navštěvuje nějaké mimoškolní aktivity, jaké jsou jeho koníčky, atp. Mimo toho je také důležité zohlednit i majetkové a finanční prostředky otce. Měnící se situace a rostoucí dítě, bude zřejmě nezbytné více peněz, takže je možné výši upravovat dle potřeby. Abychom však neměli jen jednostranný pohled na danou věc, občas má dítě v péči otec a je to obráceně, kdy matka nepřispívá.

Kdo neplatí alimenty, může být trestně stíhán..

Jestliže osoba nezaplatí během 4 měsíců nic, může jí být odebrána svoboda až na 1 rok. Delší doba, než 4 měsíce, další rok navíc, atp. Aby se tak dalo postupovat, alimenty musíte mít rozhodnuté soudem. Někdo se tak konfrontuje s tím, že plátce pošle peníze jednou za 4 měsíce, aby neměl postih (není to třeba ani plná částka, ale jen část). Toto účelové obcházení zákona, lze však řešit a podat trestní oznámení i za těchto okolností. Podmínkou není ani žádná částka, kterou jeden z rodičů neplatí, ale to, že prostě neplatí po dobu 4 měsíců a vy máte alimenty stanovené soudem. Bohužel ústní domluvy nejsou dostatečně prokazatelné. Pokud jste tedy měli se svou bývalou drahou polovičkou tu čest potýkat se s jeho nespolehlivostí už v minulosti, na nic nečekejte a výši alimentů nechte stanovit soudně. Jedině tak z něj peníze vymámíte. Jinak trestní oznámení se běžně provádí na policii ČR, kde máte trvalé bydliště. Musíte mít s sebou platný občanský průkaz a příslušné dokumenty. Policista se již o zbytek postará a celou věc předá státnímu zastupitelství.