Životní náklady jsou ve větších městech vyšší, než na venkově. Platí to i pro bydlení a pro koupi bytu na hypotéku v Praze či Brně. Mladí na hypotéku často nedosahují a tak se stěhují do menších obcí. Důvodem nejsou jen zpřísněné podmínky pro získání hypotéky, ale tak vysoká cena nemovitostí.

Vysoké náklady na bydlení

K vstupním nákladům a hypotečním splátkám je nutné připočítat také měsíční provozní náklady, jako jsou elektřina, plyn, voda, bytový fond a komunální poplatky. Některé zájemce o vlastní bydlení ovšem ani tyto náklady neodradí. Prostě když chce někdo bydlet v Praze či jiném velkém městě, tak z pohledu cash flow je menší zátěž platit zde hypotéku než nájem.

Výhody bydlení mimo velké město

Na koupi bytu v Praze je potřeba dvojnásobek ceny, kterou vydáte za srovnatelný byt mimo Prahu. Další výhodou jsou nižší ceny pozemků. Mnohé obce s ohledem na svůj rozvoj snižují ceny pozemků i obecních bytů, protože za každého nového občana se jim zvyšují příjmy do obecního rozpočtu. Pokud si zájemce koupí pozemek za rozumné peníze, vyjdou ho celkové náklady včetně stavby domu levněji než koupě bytu v Praze.

Prodej obecního pozemku je podroben Zákonu o obcích

Pro platnost kupní smlouvy je nutné se držet pravidel uvedených v zákoně:

  • zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů

  • pozemek musí být řádně specifikován – název katastrálního území, parcelní číslo pozemku a účel, ke kterému pozemek slouží (zástavba, rekreace apd.)

  • další informace, které nejsou zákonem nařízeny, jako je například zákres pozemku v mapě, minimální nabízená cena nebo podmínky výstavby do určité doby

  • odsouhlasení prodeje obecního pozemku konkrétní osobě obecním zastupitelstvem

  • podpis kupní smlouvy (za obecní úřad podepisuje starosta)

  • podání návrhu na vklad změny vlastníka pozemku na místně příslušný katastrální úřad.