Uchránit svůj majetek proti vandalům je značně obtížné, ne-li nemožné. Pokud vám sprejeři v noci pomalují novou fasádu na domu, posprejují nebo jinak poničí auto na parkovišti a policie pachatele nezjistí, ponesete náklady na opravu sami. Ovšem existuje možnost, že by vám vzniklé škody mohla uhradit pojišťovna. Stačí uzavřít pojištění proti riziku vandalismu a sprejerství.

 

Co je proto třeba udělat?

Některé pojišťovny nabízejí pojištění proti tomuto riziku jako součást pojištění, jiné volitelně v balíčku. Ovšem pojištění, které by krylo vandalismus a sprejerství pro případ poškození nemovitosti a auta zároveň, neexistuje. Dům a auto musíte proto řešit zvlášť. Pokud budete chtít pojistit proti vandalismu nemovitost, ptejte se v pojišťovně na pojištění staveb, majetku, domů apd. U automobilů bývá toto riziko kryto buď v povinném ručení, nebo v havarijním pojištění. Ne vždy ovšem toto konkrétní riziko do těchto dvou variant spadá. Často to bývá jen jako volitelné doplňkové připojištění v jejich rámci.

 

Co je v pojištění kryto?

Pojištění nemovitosti se zpravidla nevztahuje pouze na dům, ale i na garáž, septik, plot, skleník, studnu, bazén atd. Podmínkou je, tyto další stavby jsou na vašem pozemku a tvoří s ním jednotný funkční celek.

U pojištění vozidel pojišťovny hradí náhradu škod, kterých se vandal dopustí na vašem vozidle. Jedná se například o ulomené zrcátko, posprejování apd. Podmínkou je, aby tento čin policie kvalifikovala jako vandalství.

 

Co musíte udělat?

Zjistíte-li škodu způsobenou vandalem, musíte nejprve zavolat Policii ČR, jelikož při ohlašování pojistné události pojišťovně musíte dokázat, že se škoda stala prokazatelně úmyslně cizím zaviněním. Policie místo prohlédne, sepíše protokol, se kterým půjdete na pojišťovnu. Pojišťovně postačí buď fotodokumentace od klienta, nebo provede prohlídku její technik.

 

Spoluúčast a výluky

Obvykle vyžadují pojišťovny vaši spoluúčast, která někdy může být dokonce odvislá od toho, zda necháte vůz opravit ve smluvním servisu, či nikoliv. Pokud ne, může být zvýšena až na 25% z pojistné ceny.

Výluky se týkají například vandalismu, kterého se na vašem majetku dopustila osoba vám blízká nebo žijící s vámi ve společné domácnosti.