Bežný účet patří mezi základní stavební prvky portfolia bankovních produktů a jde o nástroj, který slouží k zajištění hotovostního a bezhotovostního platebního styku. S běžným účtem získáte prostor k úhradě svých příjmů a díky internetovému bankovnictví ušetříte spoustu času, který byste strávili úhradou plateb na poště. Vklady na běžném účtu jsou navíc ze zákona pojištěny (do částky 50 000 EUR na jednu osobu) a nehrozí, že o své peníze přijdete. Další výhodou je možnost kombinace s ostatními bankovními produkty jako jsou kontokorentní úvěry, platební karty nebo šeky. Získání spotřebitelského nebo jiného bankovního úvěru je díky běžnému účtu jednodušší, protože banka disponuje dlouhodobou historií klienta.

Běžné účty jsou úročeny velmi nízkou sazbou, protože primárně neslouží ke spoření. Výše a frekvence připisování úroků je individuální a závisí na podmínkách dané banky. To samí platí také o poplatcích za vedení účtu a služby, které v rámci běžného účtu využíváte.