Potřebujete finanční injekci, díky které by se vaše podnikání dostalo na další úroveň? Toužíte-li po výhodné půjčce, zamiřte do banky. Nicméně se připravte na to, že budete muset splnit hned několik nezbytných podmínek. Banky se sice v posledních letech opět zaměřili na produkty pro malé a středně velké podniky, ale i tak není získání úvěru jednoduché. Představíme vám základní nebankovní podnikatelské úvěry a způsob jejich využití.

Podnikatelský kontokorent

Využíváte nebo jste v minulosti využívali klasický kontokorent na běžném účtu? Ten podnikatelský se od něj příliš neliší. Patří mezi základní bankovní podnikatelské úvěry a jediný rozdíl tkví v jeho výši, která může být až milion korun. Využijete ho v případě, kdy se často dostáváte do nesouladu mezi příjmy a výdaji (např. když platíte dodavatelům dříve, než obdržíte peníze za prodané zboží nebo služby). Kontokorent obvykle stačí dorovnat jednou ročně.

Provozní úvěr

Tyto bankovní podnikatelské úvěry slouží k financování provozních potřeb – např. na nákup materiálu nebo investičního majetku. Banky je nabízí jako krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, přičemž délka a výše úvěru závisí na tom, jak dlouho podnikáte, na typu pořizovaného majetku a dalších kritériích. Ostatní podmínky lze většinou přizpůsobit na míru požadavkům podnikatele.

Investiční úvěr

Provozní bankovní podnikatelské úvěry nelze použít k pořízení investičních celků (soubory hmotného a nehmotného majetku) – k tomu slouží investiční úvěry, které bývají poskytovány na dobu od jednoho roku do desíti let (v závislosti na typu banky se mohou podmínky lišit). Další podmínky jsou opět individuální a závisí na formě investice, druhu a délce podnikání atd.

Výše zmíněné bankovní podnikatelské úvěry můžete najít v nabídkách bank pod jinými názvy, ale jejich podstata se neliší.